INTERNATIONALE VRIJWILLIGERSDAG

Onze Internationale vrijwilligersdag geldt voor de hele bedrijvengroep en is een maatschappelijk programma om werknemers van de DPDHL Group te stimuleren vrijwilligerswerk te doen, door ze aan te moedigen tijd vrij te maken en moeite te doen om een positieve invloed op hun omgeving uit te oefenen. Werknemers worden aangemoedigd activiteiten te organiseren in lijn met de drie programma's voor verantwoord ondernemen van de Deutsche Post DHL Group: GoGreen (milieubescherming), GoHelp (hulpverlening) en GoTeach (beter onderwijs en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt).

De vrijwilligersdag werd in 2008 voor het eerst gehouden in Azië-Pacific, en is door de jaren heen zeer populair geworden. In 2014 werd er door zo'n 108.000 deelnemers in 117 landen samengewerkt met lokale partners, klanten en liefdadigheidsinstellingen of maatschappelijke organisaties/bureaus om deel te nemen aan meer dan 1.000 programma's ten bate van de lokale gemeenschap.

Vrijwilligerswerk heeft werknemers echt gegrepen, wat af te leiden valt uit het grote aantal vrijwilligersprojecten dat gedurende het jaar plaatsvindt. Sinds 2013 worden alle vrijwilligersactiviteiten erkend en geteld als GVD-activiteiten.


Het Living Responsibility-fonds

Het Living Responsibility-fonds biedt financiële steun aan projecten in lokale gemeenschappen gerund door liefdadigheidsinstellingen en met de vrijwillige hulp van onze werknemers. Ook in 2012 vroegen veel van onze werknemers financiële steun aan voor projecten. In totaal kregen 79 projecten waaraan 4159 werknemers in 31 landen deelnamen, steun. In totaal besteedden werknemers meer dan 35.000 uur van hun tijd aan lokale projecten. Het Living Responsibility-fonds schonk ongeveer EUR 212.000 aan projecten, wat als gift rechtstreeks naar de deelnemende liefdadigheidsinstellingen ging. Het hoge participatiepercentage geeft aan hoe belangrijk het voor onze werknemers is om sociaal betrokken te zijn. Door problemen in de eigen gemeenschap proberen op te lossen, dragen ze niet alleen iets bij aan de samenleving, maar scheppen ze ook een gevoel voor gemeenschap en teamwork dat overhevelt naar de werkvloer.

Projecten worden geselecteerd door een jury van vertegenwoordigers uit verschillende divisies van de Groep en het Corporate Center. De financiële steun, met een maximum van 4.000 euro per project, is gebaseerd op het aantal vrijwillige uren dat werknemers besteden aan het project in het jaar van de aanvraag.

Bij de selectie van projecten zoekt het Living Responsibility-fonds naar initiatieven die continuïteit en duurzaamheid bevorderen.