Beste gebruiker,

U bezoekt deze pagina met een browser. Dit levert mogelijk niet de meest optimale ervaring op.

U kunt doorgaan, maar als u de beste ervaring wilt met deze pagina adviseren wij gebruik te maken van Edge, Firefox en Chrome.

HOOGST BETROUWBAAR BEDRIJF

Als hoogst betrouwbaar bedrijf zullen wij de naleving en ons ESG-bestuur aanscherpen en de nodige maatregelen nemen om een duurzaam en veerkrachtig netwerk van leveranciers op te bouwen. Onze waarden zijn verankerd in zowel onze Gedragscode als onze Gedragscode voor Leveranciers en worden onderstreept in bindend beleid. We hebben helder geformuleerde ESG-KPI's geïntegreerd in onze interne en externe verslaggeving en zullen vanaf 2022 striktere ESG-criteria in de jaarlijkse beloning van de Raad van Bestuur hanteren. Wij zullen ons ook meer toeleggen op naleving door middel van gestructureerde due diligence-processen en audits ten aanzien van onze leveranciers, van wie wij ook verlangen dat zij onze inzet voor duurzaamheid delen.