ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Проследяване и следене

 • Можете да проследите пратката си през онлайн портал. DHL предлага различни онлайн портали за проследяване на Вашата пратка в зависимост от продукта и държавата, от която се изпраща. Обикновено онлайн магазинът Ви изпраща връзка към портала.
  Моля, прегледайте Моля, прегледайтестраницата за проследяване за информация относно нашите портали за проследяване.

 • Номерът или идентификаторът за проследяване представлява комбинация от цифри и букви, която идентифицира уникално Вашата пратка. Идентификаторът може да бъде с дължина от 10 до 39 знака.

 • По принцип спедиторът или онлайн магазинът може да Ви предостави номера или идентификатора за проследяване. Ако сте поръчали даден продукт от онлайн магазин, в потвърждението по имейл или известието за пратката често е посочен номерът или идентификаторът за проследяване.
  В противен случай, моля, свържете се със спедитора или онлайн магазина.

 • Би трябвало да виждате събитията за проследяване 24-48 часа, след като сте получили номер/идентификатор за проследяване. Причината за това забавяне е, че в повечето случаи първото събитие за проследяване настъпва едва след като пратката ни бъде предадена, т.е. след като пратката напусне центъра за обработка и изпълнение на заявки на Вашия онлайн магазин.

 • Възможно е Вашата пратка да е забавена. Забавянето на доставката може да се дължи, напр. на инциденти вследствие на метеорологичните условия, митници или натрупване на поръчки. В случай че пратката Ви не пристигне до 10 дни след очаквания срок на доставка, моля, свържете се със спедитора или онлайн магазина. Спедиторът или онлайн магазинът може да започне търсене на изгубени вещи.

 • В случай че Вашият идентификатор за проследяване не действа, моля, свържете се със спедитора или онлайн магазина. Пратките, изпратени като обикновени пощенски колети, не могат да бъдат проследени.

Доставка

 • Срокът за доставка на Вашата пратка зависи от избраното ниво на обслужване. Онлайн магазинът обикновено посочва срока за доставка на своя уебсайт. Моля, имайте предвид, че обичайните срокове за доставка могат да варират в зависимост от вида на продукта и връзката между начална точка и дестинация – от два-три дни за съседни държави до 20 дни за отдалечени държави.

 • Забавянето на доставката може да се дължи, напр. на инциденти вследствие на метеорологичните условия, митници или натрупване на поръчки. В случай че пратката Ви не пристигне до 10 дни след очаквания срок на доставка, моля, свържете се със спедитора или онлайн магазина, за да започне търсене на изгубени вещи в DHL.

 • Ако не сте получили пратката си, моля, свържете се със спедитора или онлайн магазина. В случай че те не могат да Ви дадат информация за състоянието на пратката Ви, моля, свържете се с местния отдел за обслужване на клиенти. Нашите данни за връзка ще намерите тукНашите данни за връзка ще намерите.

 • Не е възможно да се сменя адресът, след като пратката бъде изпратена.

 • Не е възможно да се сменя денят или часът на доставка, след като пратката бъде изпратена.

 • Пратките трябва да бъдат освободени от митницата. Срокът за митническо освобождаване се различава в отделните държави и не може да бъде повлиян от DHL. Възможно е в някои държави да се дължат мита и данъци. Митницата може да задържи Вашата пратка, защото се нуждае от повече информация. В такъв случай те ще се свържат с Вас.

 • Митата и данъците са потребителски такси. Мита се налагат върху някои стоки, закупени от чужбина. Данък върху добавената стойност (ДДС) обикновено се налага в държавата, в която се употребяват закупените стоки. Митата и данъците са различни в отделните държави. В зависимост от държавата митата и данъците се заплащат в пощата или в митническата служба. Повече информация за митниците ще намерите в уебсайта на местните митнически власти.

Жалби

 • Когато пратката Ви е доставена чрез местната поща, трябва да отидете там в срок до 7 дни, за да съставите протокол за повредата.
  Моля, изпратете протокола за повредата на спедитора или онлайн магазина. След това спедиторът или онлайн магазинът ще подаде жалба за повреден или изгубен колет пред DHL.
  Моля, имайте предвид, че само спедиторът може да подаде жалба, тъй като той е договорният партньор на DHL.

 • В случай че пратката Ви не е доставена, моля, свържете се със спедитора или онлайн магазина.
  Спедиторът може да подаде жалба за изгубен колет пред DHL.
  Моля, имайте предвид, че само спедиторът може да подаде жалба, тъй като той е договорният партньор на DHL.