НИЕ ЖИВЕЕМ ОТГОВОРНО

Като водеща световна логистична компания нашата мисия е да свързваме хората и да подобряваме живота им. А предвид големината и значението на нашата компания за световната търговия ние носим особена отговорност. Към служителите ни, обществото и околната среда.

Ето защо, като част от нашата Стратегия 2020, корпоративната отговорност играе ключова роля в цялостната ни бизнес стратегия. Наричаме това „Истинската отговорност“. Това е нашият подход към създаването на икономическа, социална и екологична стойност за нашите вложители и за планетата. Той ни води към постигането на нашата цел да се превърнем в еталон за отговорни бизнес практики. Нашата отдаденост на тази идея е отразена в трите основни стълба по-долу.

 

2 милиарда

Транспорт на климатично неутрални пратки

22,508

Технологии за повишаване на ефективността на нашия автопарк

62%

Електроенергия от възобновяеми енергийни източници

Нашите отговорни действия

Отдадени сме на нашите корпоративни социални дейности, отговорните бизнес практики и предложението за общи ценности. Затова внедрихме програмата за опазване на околната среда GoGreen. Усилията ни не се изчерпват с това.

Благодарение на глобалния ни обхват и присъствие в почти всички държави, имаме уникалната възможност да помогнем на обществените потребности. В рамките на програмата GoTeach ние си сътрудничим с водещи международни организации за подобряване на образованието на децата и младежите. А с GoHelp подкрепяме усилията на ООН за справяне с бедствията чрез всеобхватни превантивни мерки. Чрез програмата GARD помагаме на летищата да се подготвят за природни бедствия и предлагаме бърза и ефективна логистична подкрепа в случай на бедствие.

GoGreen

Целта на програмата GoGreen е да поведем всички към едно по-зелено и по-устойчиво бъдеще.

GoHelp

Чрез GoHelp оказваме на ООН квалифицирана и ефективна помощ за справяне с бедствията.

GoTeach

Съвместно с утвърдени партньори се стремим да подобрим образованието и бъдещите възможности на младите хора.

Д-р Frank Appel, изпълнителен директор на Deutsche Post DHL Group

Мисия 2050

Искаме към 2050 г. да намалим всички емисии, свързани с логистиката, до нула – много амбициозна цел. Затова сме си поставили и четири междинни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2025 г.

Програмата GoGreen

Ние се стремим да намалим не само нашето, но и Вашето въздействие върху околната среда. Като експерти по зелена логистика работим за предотвратяване на замърсяването във всички наши дейности по света и Ви помагаме да намерите начини за по-зелено и по-устойчиво управление на Вашия бизнес. Вижте как управляваме екологично устойчива и ефективна логистична мрежа и защо решенията на GoGreen са добри както за околната среда, така и за бизнеса.

Калкулатор на въглеродните емисии на DHL

Въглеродният отпечатък е важен индикатор за нашето въздействие върху околната среда. Просто използвайте нашия калкулатор на въглеродните емисии, за да изчислите собствените си емисии, свързани с транспорта. Той е напълно безплатен и показва бързо количеството парникови газове (GHG), породено от Вашите пратки.

Нашият въглероден отпечатък

Основи на нашия ангажимент

Отговорни бизнес практики

Преследвайки нашата цел да се превърнем в еталон за отговорни бизнес практики, се стараем да извършваме дейността си в съответствие с действащите закони, етичните норми и международните насоки.


Корпоративна социална дейност

Целта на програмата ни за корпоративна социална дейност е да даваме положителен принос към обществото и околната среда според основните умения на компанията и опита на нашите служители.

Общи ценности

Предложението за общи ценности ръководи всичките ни усилия да даваме приносите си за обществото и околната среда, като в същото време допринасяме за успеха на нашия бизнес.

Корпоративна социална дейност: Световен ден на доброволеца

С нашия Световен ден на доброволеца насърчаваме служителите да отделят време и усилия, за да създадат положително въздействие в своите общности. През 2015 г. повече от 110 000 служители на DPDHL запретнаха ръкави и вършиха доброволческа дейност над 260 000 часа в свободното си време.

Отговорни бизнес практики: Здравословни и безопасни условия на труд

Защитата и безопасността на служителите ни е изключително важна за нас. Затова въведохме нова стратегия, наречена „Здраве, безопасност и благополучие“. Защото всяка трудова злополука е в повече.

Общи ценности на Бон – образец за доставка без въглеродни емисии

Преминаваме към електрически превозни средства за доставка в Бон и околностите. Предвиждаме чрез 141 превозни средства без въглеродни емисии да намалим емисиите на CO2 с 500 тона годишно.

Свържете се с нас

Искате ли оценка на бизнеса Ви или делова среща?