Αγαπητέ χρήστη,

Επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα με ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ενδέχεται να μην προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία.

Μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά προκειμένου να λάβετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία από αυτήν τη σελίδα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε  είτε Microsoft Edge ή Mozilla Firefox ή Google Chrome.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Ως μια εταιρεία υψηλής αξιοπιστίας, ενδυναμώνουμε τη διοίκηση συμμόρφωσης και τη διακυβέρνηση ESG ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης και ανθεκτικής βάσης προμηθευτών. Οι αξίες μας είναι αγκυροβολημένες στον Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών της εταιρείας μας και υπογραμμίζονται από δεσμευτικές πολιτικές. Έχουμε ενσωματώσει σαφώς καθορισμένους δείκτες απόδοσης (KPI) για τη διακυβέρνηση ESG στο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς και σχεδιάζουμε να εισάγουμε το 2022 ενισχυμένα κριτήρια ESG στις ετήσιες αποδοχές των μελών του Corporate Board. Σχεδιάζουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στη συμμόρφωση, επιπλέον μέσω δομημένων διαδικασιών δέουσας επιμέλειας και ελέγχων προς τους προμηθευτές μας, από τους οποίους ζητάμε να ενστερνιστούν τη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα.