Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

UHLÍKOVÁ KOMPENZACE

Kompenzujte emise svého dodavatelského řetězce

Díky službě klimatické neutrality GoGreen vám pomůžeme kompenzovat emise skleníkových plynů z logistiky, a to prostřednictvím investování do mezinárodně uznávaných projektů na ochranu klimatu, včetně našeho vlastního nezávislého projektu v Lesothu.

Lpíme na vysokých standardech a projekty ochrany klimatu vybíráme na základě jejich užitku pro životní prostředí i společnost. Všechny projekty musí generovat přinejmenším kredity "VER Gold Standard". Projekt v Lesothu je také od roku 2016 certifikován v rámci nové certifikace Fairtrade Climate StandardProjekty rozvoje a ochrany klimatu Fairtrade a je prvním svého druhu, který tento standard splňuje. 

Výpočet emisí a kompenzování emisí skleníkových plynů jsou ověřovány švýcarským auditorem Société Générale de Surveillance SA (SGS). K ověřování dochází v souladu s globálním standardem platným napříč odvětvími „GHG Protocol for Products“, evropskou normou EN 16258 a standardem ISO 14064.

Firmy, které využívají naši službu klimatické neutrality GoGreen získávají certifikát jednou ročně a mohou jej spolu s logem GoGreen společnosti DHL použít ke sdílení svého závazku k životnímu prostředí.

Více informací o projektech ochrany klimatu

Přepravní služba klimatické neutrality GoGreen pro balíky, poštovní zásilky a dopisy

  • Vnitrostátní balíky: Všechny balíkové služby v rámci Německa jsou kompenzovány automaticky bez dodatečných nákladů. 
  • Mezinárodní balíky: Za malý poplatek lze přidat přepravu se službou klimatické neutrality.
 • Pro následující produkty jsou emise uhlíku kompenzovány automaticky bez dalších nákladů:

  • DHL Express Envelope

  Klimatická neutralita je k dispozici jako volitelná služba pro vnitrostátní a mezinárodní zasílání balíků pro následující produkty:

  • Produkty Express Time a Day Definite
  • DHL Parcel Connect
  • DHL Paket
  • DHL Retoured & Euromarkets 
  • Paketmarke
  • DHL Europaket
  • Weltpaket

Kontaktujte naše odborníky na ekologickou logistiku

Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak vám společnost DHL může pomoci snížit dopad vašeho dodavatelského řetězce na životní prostředí.

Případové studie a osvědčené postupy

 • Zákazník z technologického sektoru v Číně chtěl, aby byla jeho uhlíková stopa transparentnější a firma mohla začít snižovat své emise. Výzvou byla integrace dat třetí strany do procesu. Pomocí našeho modelování Carbon Dashboard jsme vyvinuli řešení monitorování uhlíku, které sleduje data od společnosti DHL i pěti dalších poskytovatelů logistických služeb. Díky výsledné transparentnosti získal zákazník srovnávací měřítko a mohl nastavit své cíle, identifikovat přispěvatele k produkci uhlíku a vyvinout strategie snížení.

 • Společnost DHL nabídla své přepravní služby Klimatická neutralita zákazníkovi ze sektoru finančních služeb, ve kterém nezbytné noční expresní zásilky způsobují značné emise. Cílem bylo dosáhnout toho, aby 95 % mezinárodních kurýrních služeb banky bylo klimaticky neutrálních a aby došlo k významným ročním úsporám uhlíku, nehledě na vylepšení image značky. Zakoupené uhlíkové kredity ke kompenzaci emisí neměly navíc žádný dopad na provoz banky, avšak projekt na ochranu klimatu financovaný z těchto kreditů měl obrovský dopad na místní populace.

 • Zákazník z USA působící v několika sektorech chtěl postavit udržitelné distribuční centrum o ploše více než 23 000 čtverečních metrů s prvky ekologicky odpovědného designu a s efektivními provozními systémy. Výzvou bylo navrhnout závod s energeticky úsporným osvětlením, světly vypadajícími jako noční obloha, potrubím s nízkým průtokem, systémem bílé střechy, oddělováním odtoku dešťové vody a programem recyklace. Ke složitosti tohoto úkolu dále navíc přispívala úzká koordinace s místními městskými úřady a místním fondem rozvoje. Výsledkem ale bylo nové distribuční centrum zajišťující místním obyvatelům, pracovníkům a místní komunitě zdravější prostředí díky minimalizované spotřebě energie a vody, sníženým emisím skleníkových plynů a sníženým nákladům. Centrum kromě toho získalo od americké rady pro šetrné budovy (Green Building Council) certifikaci LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

 • Britské aerolinky chtěly navrhnout inovativní řešení leteckého cateringu a odpadů a požádaly společnost DHL o pomoc. Provedli jsme měření míry odpadovosti a přišli s plánem, jak minimalizovat odpad ke skládkování. Plán zahrnoval instalaci sušiček potravin a tento krok snížil objem potravin o 70 %. Dosáhlo se nulového množství odpadu ke skládkování spolu se snížením nákladů na přepravu potravinového odpadu o 70 %, s významnou přidanou hodnotou z využitého odpadu, značným příjmem z recyklace a eliminací daní za skládkování.

 • Zákazník z USA, který každoročně rozesílá přibližně 170 000 balíků obsahujících přes 1 milion krabic s výrobky inicioval se společností DHL projekt, jehož cílem bylo vyhodnotit správnou velikost balení zásilek jako odpověď na otázku „proč je ve všech balících tolik prázdného místa?“. Zavedené řešení umožňuje, aby komplexní kartonizační systém na místě vybral správnou velikost balíku podle požadovaného množství krabic produktu. Zvýšilo se tak procento zaplnění balíku a snížil celkový počet zásilek. Výhody pro zákazníky a životní prostředí jsou hmatatelné:

  • Množství krabic v odchozích balících se zvýšilo z 5,9 na 8,52 a objem vzduchu/meziprostoru v krabici se snížil o <10 %.
  • Zaplnění odchozích návěsů se zvýšilo o 19 %, čímž se snížilo množství potřebných odchozích kamionů a došlo k úsporám přepravních nákladů na balíky o více než 350 000 dolarů ročně.
  • Hodnocení ve zpětné vazbě zákazníků se zvýšilo o 13 % a stížnosti byly nulové.
 • Zákazník působící v maloobchodním sektoru hledal cesty, jak snížit emise uhlíku v přepravních operacích mezi dodavateli a distribučními centry ve Velké Británii. Společnost DHL ve spolupráci se zákazníkem vyvinula řešení s trvalými výhodami. Ke splnění požadavků na snížení množství pohonných hmot a emisí uhlíku, na zvýšení množství zboží naloženého na návěs a ke snížení počtu potřebných cest byl jako ekologické řešení zvolen kapkovitý návěs. Jedinečný aerodynamický tvar těchto návěsů vede k úsporám pohonných hmot o přibližně 10 % a ke zvýšení objemu o 10 %. Nasadili jsme 399 aerodynamicky optimalizovaných kamionů s kapkovitými návěsy, které snižují uhlíkovou stopu zákazníka o více než 2 000 tun ročně.

Identifikujte – optimalizujte

Optimalizujte svou ekologickou stopu

Řešení k minimalizaci nebo eliminaci emisí souvisejících s logistikou.

Vyzkoušejte rychlejši zelený pruh provaše kusové zásilky

DHL nabízí offseting uhlíkových emisí v každé zásilce služby Eurapid a to bez příplatku