ŽIJEME ZODPOVĚDNĚ

Jakožto přední světová logistická společnost máme poslání propojovat lidi a zlepšovat jim životy. Kvůli velikosti naší společnosti a důležitosti pro globální obchod cítíme zvláštní odpovědnost. A to vůči svým zaměstnancům, společnosti i životnímu prostředí.

Proto jako součást programu Strategy 2020 hraje odpovědnost firmy v naší celkové obchodní strategii klíčovou roli. Tuto skutečnost nazýváme „životní odpovědnost“. Jedná se o způsob, jakým vytváříme ekonomické, sociální a ekologické hodnoty pro naše zainteresované strany a naši planetu. To nás pohání vstříc našemu cíli – stát se standardem odpovědného podnikání. Naši oddanost této vizi odrážejí následující tři pilíře.

 

2 MILIARDY

Klimatická neutralita přepravy zásilek

22,508

Zvyšování účinnosti technologií vozového parku

62%

Elektřina z obnovitelných zdrojů energie

Naše snaha o odpovědnost

Pečlivě se věnujeme aktivitám firemní příslušnosti, odpovědnému podnikání a myšlence sdílené hodnoty. Proto jsme představili program na ochranu životního prostředí GoGreen. A tím naše snaha nekončí.

Díky globálnímu dosahu a přítomnosti takřka ve všech zemích se nacházíme v jedinečné pozici pro pomoc s potřebami lidské společnosti. Jako součást programu GoTeach spolupracujeme s hlavními mezinárodními organizacemi, abychom zlepšili úroveň vzdělávání dětí a mládeže. Prostřednictvím programu GoHelp podporujeme Organizaci spojených národů v řízení katastrof, a to formou komplexních preventivních opatření. Prostřednictvím programu GARD pomáháme letištím s přípravami na přírodní katastrofy a v případě katastrofy zajišťujeme rychlou a účinnou logistickou podporu.

GoGreen

Prostřednictvím programu GoGreen chceme vykročit vstříc ekologičtější a udržitelnější budoucnosti.

GoHelp

Prostřednictvím programu GoHelp poskytujeme Organizaci spojených národů odbornou a účinnou podporu při řízení katastrof.

GoTeach

Společně se zavedenými partnery usilujeme o lepší vzdělání a budoucí příležitosti pro mládež.

Dr. Frank Appel, výkonný ředitel skupiny Deutsche Post DHL Group

Mission 2050

Do roku 2050 chceme snížit veškeré emise spojené s logistikou na nulu, což je vskutku ambiciózní cíl. Z tohoto důvodu jsme si stanovili čtyři předběžné cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout do roku 2025.

Program GoGreen

Usilujeme o snížení našeho, ale zároveň i vašeho dopadu na životní prostředí. Jakožto odborníci na ekologickou logistiku se snažíme zabraňovat znečišťování životního prostředí při všech svých činnostech na celém světě a pomáháme vám s provozem ekologičtějšího a udržitelnějšího podnikání. Zjistěte, jak provozujeme ekologicky udržitelnou a účinnou logistickou síť a proč řešení GoGreen prospívají jak životnímu prostředí, tak i podnikání.

Uhlíková kalkulačka DHL

Uhlíková stopa je důležitým ukazatelem našeho dopadu na životní prostředí. Použijte naši uhlíkovou kalkulačku a snadno si spočítejte vlastní emise spojené s přepravou. Služba je zdarma a okamžitě zobrazí množství emisí skleníkových plynů, které vznikají přepravou vašich zásilek.

Naše uhlíková stopa

Základy našeho závazku

Odpovědné podnikání

V návaznosti na náš cíl stát se standardem odpovědného podnikání dbáme na to, aby naše společnost byla provozována v souladu s platnými zákony, etickými standardy a mezinárodními pokyny.


Firemní příslušnost

Cílem programu firemní příslušnosti je pozitivně přispět společnosti a životnímu prostředí, což vychází z klíčových schopností naší společnosti a odborných znalostí zaměstnanců.

Sdílená hodnota

Myšlenka sdílené hodnoty směřuje všechny naše aktivity k tomu, abychom prospívali společnosti a životnímu prostředí, ale zároveň i úspěchu naší společnosti.

Firemní příslušnost: Celosvětový den dobrovolníků

Prostřednictvím celosvětového dne dobrovolníků se snažíme zaměstnance přimět k tomu, aby obětovali čas a úsilí pro blaho své komunity. V roce 2015 si vyhrnulo rukávy více než 110 tisíc zaměstnanců skupiny DPDHL a odvedli přes 260 tisíc hodin dobrovolnických prací.

Odpovědné podnikání: Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků

Největší důležitost přikládáme ochraně a bezpečnosti zaměstnanců. Z tohoto důvodu jsme zavedli novou strategii s názvem „Zdraví, bezpečnost a pohoda“. Protože i jediný pracovní úraz je příliš.

Sdílená hodnota města Bonn – vzoru pro doručování bez emisí uhlíku

Ve městě Bonn a okolních oblastech přecházíme na doručování pomocí vozů na elektrický pohon. Díky 141 vozům bez emisí uhlíku máme v plánu snížit množství emisí CO2 o 500 tun za rok.

Kontaktujte nás

Potřebujete zhodnotit své podnikání nebo se chcete sejít ohledně prodeje?