Vážený uživateli,

webovou stránku navštěvujete pomocí prohlížeče, který nemusí poskytovat ideální funkčnost.

Můžete pokračovat v prohlížení, ale pro plnou funkčnost stránky, doporučujeme používat internetové prohlížeče Edge, Firefox a Chrome.

VYSOCE DŮVĚRYHODNÁ SPOLEČNOST

Jako vysoce důvěryhodná společnost posilujeme řízení dodržování předpisů a environmentální, sociální a podnikové řízení a zároveň činíme kroky potřebné k budování udržitelné a odolné dodavatelské základně. Naše hodnoty jsou zakotveny v Kodexu chování a také v Kodexu chování pro dodavatele a jsou zdůrazněny v závazných postupech. Zavedli jsme jasně definované klíčové ukazatele výkonnosti do našeho interního a externího výkaznictví a plánujeme zavést v roce 2022 posílená kritéria pro environmentální, sociální a podnikové řízení do ročních odměn vedení společnosti. Plánujeme se více zaměřovat na dodržování předpisů také pomocí strukturovanýc procesů náležité péče a auditů vůči našim dodavatelům, u kterých požadujeme, aby s námi sdíleli závazek k udržitelnosti.