Kære bruger,

Du besøger vores website med en browser, som måske ikke giver dig den mest optimale oplevelse.

Du kan vælge at fortsætte, men for at få det bedste udbytte af denne side, anbefaler vi, at du anvender enten Edge, Firefox eller Chrome.

REN DRIFT OG KLIMAINDSATS

Vi har en mission om at nå et niveau med nul emissioner frem til 2050 ("Mission 2050"), og vi ønsker at omlægge til rene teknologier og beskytte klimaet. Vi har fastsat et mål om at reducere vores drivhusgasudledning frem til 2030. Det skal vi gøre ved at forpligte os til en række emissionsmål i overensstemmelse med Parisaftalen via et initiativ med titlen Science-Based Targets (SBTi) og ved at investere 7 mia. euro for at nå målene. Med den investering kommer vi til at øge vores andel af bæredygtige flybrændstoffer, gøre alle nye bygninger CO2-neutrale, tilbyde et bred portefølje af grønne produkter og gøre 60% af vores sluttransport elektrisk. I 2030 kommer vi til at have over 80.000 elektriske køretøjer på vejene.

 

Vigtige tiltag i processen mod ren drift og klimaindsats

VORES MÅL

Vi investerer 7 mia. euro frem til 2030 for at nedbringe vores drivhusgasudledninger til under 29 millioner ton frem til 2030, så vi på den måde forpligter os til SBTi-initiativet. Planen er at indfri målene med følgende tiltag:

BÆREDYGTIG FLYDRIFT

>30% bæredygtige flybrændstoffer frem til 2030 i vores Express og Global Forwarding Businesses

GRØN SLUTTRANSPORT OG GRØNNE KØRETØJER

60% af vores sluttransport skal i 2030 ske med elkøretøjer

CO2-NEUTRALE BYGNINGER

Alle nye bygninger skal opføres som CO2-neutrale

EN GRØN PRODUKTPORTEFØLJE

Vi skal tilbyde grønne alternativer for alle vores kerneprodukter og løsninger