EN PÅLIDELIG VIRKSOMHED

Somvirksomhed nyder vi stor tillid, og vi styrker vores fokus på regeloverholdelse samt ESG-forvaltning, samtidig med at vi opbygger en bæredygtig og modstandsdygtig leverandørbase. Vores værdier er forankret i vores Adfærdskodeks og i vores Leverandørkodeks, og de er beskrevet i vores bindende politikker. Vi har integreret klart definerede ESG KPI'er i vores interne og eksterne regnskabsaflæggelse, og vi planlægger i 2022 at anvende styrkede ESG-kriterier i den årlige aflønning af bestyrelsen. Vi planlægger et styrket fokus på regeloverholdelse, blandt andet gennem strukturerede due diligence-processer og revisioner over for leverandørerne, som vi beder om at arbejde på de samme bæredygtighedsmålsætninger.