Kære bruger,

Du besøger vores website med en browser, som måske ikke giver dig den mest optimale oplevelse.

Du kan vælge at fortsætte, men for at få det bedste udbytte af denne side, anbefaler vi, at du anvender enten Edge, Firefox eller Chrome.

EN PÅLIDELIG VIRKSOMHED

Somvirksomhed nyder vi stor tillid, og vi styrker vores fokus på regeloverholdelse samt ESG-forvaltning, samtidig med at vi opbygger en bæredygtig og modstandsdygtig leverandørbase. Vores værdier er forankret i vores Adfærdskodeks og i vores Leverandørkodeks, og de er beskrevet i vores bindende politikker. Vi har integreret klart definerede ESG KPI'er i vores interne og eksterne regnskabsaflæggelse, og vi planlægger i 2022 at anvende styrkede ESG-kriterier i den årlige aflønning af bestyrelsen. Vi planlægger et styrket fokus på regeloverholdelse, blandt andet gennem strukturerede due diligence-processer og revisioner over for leverandørerne, som vi beder om at arbejde på de samme bæredygtighedsmålsætninger.