Kære bruger,

Du besøger vores website med en browser, som måske ikke giver dig den mest optimale oplevelse.

Du kan vælge at fortsætte, men for at få det bedste udbytte af denne side, anbefaler vi, at du anvender enten Edge, Firefox eller Chrome.

VORES MEDARBEJDERE. VORES SAMFUND. VORES ARBEJDE.

Connecting People and Improving Lives. Det fælles formål er grundlaget for alt, vi gør hos Deutsche Post DHL Group. Det driver vores forpligtelse til bæredygtighed og udnytter styrken i vores globale team til at skabe en varig effekt i de samfund, hvor vi arbejder. For at leve op til formålet ønsker vi at investere 1% af vores nettooverskud hvert år for at skabe en varig effekt for både mennesker og samfund. Med vores “Go programmer” planlægger vi at plante 5 mio. nye træer frem til 2025 (GoGreen), vi styrker handel på tværs af landegrænser for at skabe bæredygtig og inkluderende vækst (GoTrade), vi digitaliserer og bringer vores indsats inden for katastrofehåndtering ud lokalt (GoHelp), og vi udvider vores GoTeach program for at sikre jobmuligheder til sårbare unge. Med alle vores indsatser understøtter vi FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi har den holdning, at erhvervslivet skal hjælpe kloden med at nå målene. Derfor forpligter vi os til at spille en fremtrædende rolle for at fremme bæredygtighed og udnytte vores styrker for at skabe en varig effekt for samfundene.

GoHelp

Vores partnerskab med FN om katastrofehåndtering

GoTeach

Vi ønsker at skabe opmærksomhed i hele samfundet om bedre fremtidsmuligheder for unge.