Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

CORONAVIRUS I EUROPA - UPDATE

20. marts 2020

Som en del af Deutsche Post DHL Group – verdens førende logistikudbyder – er epidemiske og pandemiske risikoscenarier en integreret del af DHL Freights løbende risikoplanlægning. Deutsche Post DHL Group følger en holistisk styringsproces, der gør det muligt for vores divisioner, herunder DHL Freight, at sikre den bedst mulige drift for vores kunder, selv i en nødsituation.

Vi tilbyder dig derfor muligheden for at få daglige opdateringer omkring COVID-19’s  indvirkning på vores drift og transport af dit gods. Disse driftsopdateringer kommunikeres via vores online kundemagasin Freight Connections, som også holder dig ajour om mange andre emner i relation til landevejstransport. De daglige opdateringer om DHL Freights driftsmæssige situation i forhold til COVID-19 kan ses her (kun tilgængelig på engelsk).

Du kan også tilmelde dig vores mailingliste ved hjælp af linket ”Newsletter” nederst på Freight Connections’ website. Vær dog opmærksom på, at vi ikke sender løbende emails, hver gang der kommer driftsmæssige opdateringer om COVID-19.


18. marts 2020

Hos DHL Freight følger vi nøje situationen omkring landevejstransport i Europa samt de konsekvenser, de mange tiltag har og kan medføre for forsyningskæden.

Vi oplever i øjeblikket at flere lukkede grænser med skærpet kontrol, ændringer i og indstillinger af færgeruter, nedlukninger af butikker og centre samt områder med forbud mod levering og afhentning medfører forsinkelser og længere transittider. Vi forventer, at den tiltagende ustabile situation i de kommende uger vil bevirke fortsatte forsinkelser, ændringer i transportformer og –ruter samt mulige kapacitetsudfordringer. Dette vil uvægerligt medføre ekstra omkostninger, som vi desværre kan se os nødsaget til at bringe videre til vores kunder.

Vi opfordrer vores kunder til at holde sig løbende orienteret hos deres leverandører og deres egne kunder om eventuelle midlertidige lukninger, som kan medføre, at afhentning og levering ikke kan finde sted. Vi vil selvfølgelig i fællesskab med vores kunder tilsikre, at vi sammen finder den bedste løsning, hvis situationen skulle opstå. Men som ordregiver og fragtbetaler bærer vores kunder risikoen og omkostningen, såfremt vi ikke har mulighed for at efterkomme en bestilt afhentning eller levering.

Vi oplever at mange af vores kunder, nøjagtig som os selv, har iværksat tiltag for at minimere risikoen for spredning af virus, og for at beskytte egne ansatte og chauffører, som enten skal afhente eller levere varer. Vi gør derfor også opmærksom på, at såfremt disse tiltag indebærer, at chaufføren ikke har mulighed for at overvåge lastning eller losning, ser vi os nødsaget til at fraskrive os ansvaret for godsets beskaffenhed samt antallet af kolli. Ligeledes henstiller vi til, at vores kunder, såfremt chaufføren ikke får mulighed for at modtage eller afgive kvittering på fragtbrev eller scanner ved afhentning eller levering, noterer sendingsnummeret og underskriver på eget papir, som chaufføren kan få udleveret og medtage.

Har du spørgsmål til en specifik sending eller et bestemt land, kan du kontakte din sædvanlige kontaktperson hos DHL Freight eller vores Kundeservice for landevejstransport på DHLFreight.dk@dhl.com eller telefon +45 4331 0900.


17. marts 2020

Som bekendt valgte den danske regering at lukke alle grænser fra lørdag kl. 12.00, og senest har vi set, at også en række andre lande ligeledes har valgt at lukke en del af deres grænser.

Lukningen af grænserne omfatter ikke grænseoverskridende godstransport, men vi må dog forvente forsinkelser og kapacitetsudfordringer på baggrund af begrænsningen af chaufførernes frie bevægelighed. I dag har der ved den dansk-tyske grænse været kø mod Danmark, men alle lastbiler er kommet over – dog med lidt forsinkelse.

Den danske stat har bedt myndighederne i Tyskland om at sikre fri adgang for lastbiler i særligt markerede baner, og ligeledes bekræftes det, at godstransporten vil kunne passere grænsen uden kontrol.

Flere rederier har i løbet af weekenden informeret om både aflysninger og ændringer i deres fartplaner, hvilket vil medføre ændringer i fremføringsvejene – specielt på godstransport til og fra Sverige, Norge og Finland – med mulige forsinkelser, andre afgangsfrekvenser og længere transittid til følge.

Som en konsekvens af smittespredningen i Europa har en række lande indført lokale og nationale tiltag, som medfører begrænset eller ingen adgang til visse områder og sektorer. Dette gør det besværligt eller direkte umuligt at foretage levering og afhentning af varer. Ydermere oplever vi hos en del af vores kunder og deres leverandører en række tiltag i forbindelse med læsning og losning, som også påvirker leverancerne negativt.

Hos DHL Freight holder vi os løbende opdateret på situationen og tager alle nødvendige forholdsregler. Vi vil selvfølgelig løbende informere vores kunder om udviklingen.


13. marts 2020

Som Statsministeren har givet udtryk for, udvikler situationen omkring smittespredning af Coronavirus i vores nærområder, og den øvrige del af Europa, sig i øjeblikket time for time.

DHL fortsætter driften og følger naturligvis situationen meget nøje. Vi gennemfører løbende tiltag med henblik på at beskytte vores medarbejdere og de kunder, vi er i kontakt med.

Som global logistikoperatør har DHL et særlig stort ansvar og en meget vigtig rolle med opretholdelse af forsyningssikkerheden bl.a. inden for dagligvarer og medicin. Denne samfundsmæssige forpligtelse balancerer  vi naturligvis i forhold til alle vores  øvrige kunder samt vores ansattes og chaufførers sikkerhed, som altid kommer i første række.

Vi gør opmærksom på, at dette er en force majeure-situation. Det betyder, at vi, såfremt vi oplever kapacitetsproblemer, vil være nødsaget til at prioritere specifikke sektorer.

Hos DHL vægter vi helbredet højest, og vi har derfor iværksat en lang række tiltag, for at komme smittespredningen til livs:

  • Der er oprettet hjemmearbejdspladser for størstedelen af vores kontormedarbejdere
  • Vores chauffører er instrueret i at undgå tæt kontakt og vaske hænder hyppigt
  • Alle internationale chauffører er forment adgang til vores godsterminaler, og al dokument¬overdragelse sker i en kontrolleret proces eller digitalt, uden fysisk kontakt mellem medarbejdere og chauffører
  • Ved fysisk færdsel på terminalerne skal der til alle tider bæres handsker, som findes ved indgangen til terminalerne. Efter brug af handskerne skal handskernes smides ud
  • Både chauffører og medarbejdere skal blive hjemme, hvis de viser tegn på sygdom
  • De chauffører der har kørt i kendte risikoområder, bliver adskilt fra andre chauffører og skal blive i førerhuset
  • Det generelle hygiejneniveau er øget kraftigt på alle lokationer, og der er  udarbejdet retningslinjer i tråd med myndighedernes anbefalinger
  • Fysiske møder, kurser og rejser erstattes af online-møder

Vi følger naturligvis udviklingen nøje og bringer løbende nyt i takt med at situationen ændrer sig. Har du spørgsmål til en specifik sending eller et bestemt land, kan du kontakte vores Kundeservice for landevejstransport på DHLFreight.dk@dhl.com eller telefon +45 4331 0900.


25. februar 2020

Med sit indtog i Europa er Coronavirus nu for alvor begyndt at skabe udfordringer i flere lande. Dette påvirker adgangen til et stigende antal virksomheder og godsterminaler og medfører derfor forsinkelser i både leveringer og afhentninger.

Vi følger naturligvis udviklingen nøje og bringer løbende nyt i takt med at situationen ændrer sig. Har du spørgsmål til en specifik sending eller et bestemt land, kan du kontakte vores Kundeservice for landevejstransport på  DHLFreight.dk@dhl.com  eller telefon +45 4331 0900.