Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

EU SKÆRPER DOKUMENTATIONSKRAVENE FOR TRANSPORT

19. november 2019

Med effekt fra 1. januar 2020 vil EU’s Quick-Fix Direktiv skærpe kravene til dokumentation for transport ved momsfri handel i EU.
De nye harmoniserede dokumentationskrav i EU er en skærpelse, som har til formål at eliminere momssnyd og samtidigt sikre ensartede retningslinjer i EU.

Direktivet pålægger sælger eller køber af en vare at dokumentere transporten af forsendelser inden for EU, for at momsfrihed kan opnås. Ansvaret for dokumentationen ligger hos den part (sælger eller køber), som har arrangeret transporten.

Dokumentationskravene afhænger af, om det er sælger eller køber, der arrangerer og/eller betaler for fragten. Nedenfor finder du en oversigt over, hvilke former for dokumentation der skal kunne fremvises:

a) dokumenter vedrørende varernes forsendelse eller transport, såsom:

    I. et underskrevet CMR-dokument eller ledsagedokument

    II. et konnossement

    III. et luftfragtbrev

    IV. en faktura fra transportøren af varerne 


b) følgende dokumenter: 

    I. en forsikringspolice vedrørende varernes forsendelse eller transport eller bankbilag for betalingen af varernes forsendelse eller transport

    II. officielle dokumenter, der er udstedt af en offentlig myndighed, såsom en notar, og som bekræfter varernes ankomst i bestemmelsesmedlemsstaten

    III. en kvittering, der er udstedt af en oplagshaver i bestemmelsesmedlemsstaten, og som bekræfter varernes oplagring i denne medlemsstat


c) erklæring:

    I. skriftlig erklæring fra erhververen af varen, hvoraf det fremgår at varerne er transporteret af erhververen eller af en tredjepart på erhververens regning, og følgende skal være indeholdt i erklæringen:

        i. Dato for erklæringen

        ii. Navn og adresse på erhververen

        iii. Varernes art og mængde

        iv. Dato og sted for modtagelsen af varerne

        v. Identifikation af den person, som har modtaget varerne


Når sælger arrangerer/betaler transporten skal følgende kunne fremlægges:

2 dokumenter fra a), eller
1 dokument fra a) og 1 dokument fra b)


Når køber arrangerer/betaler transporten skal følgende kunne fremlægges:

    Samme som ovenfor + en erklæring jfr. punkt c)


Vi anbefaler, at du som arrangør af transporten benytter følgende dokumenter:

    a) Transportfaktura

    b) Forsikringspolice eller bankbilag

    c) Evt. erklæring (hvis køber arrangerer/betaler transporten)

Disse dokumenter vil sikre, at du efter 1. januar 2020 opfylder de skærpede dokumentationskrav.