Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

STREJKE I DET FINSKE POSTVÆSEN

20. november 2019

Det finske transportarbejderforbund AKT og den finske søfartsunion FSU har blandt andet bebudet sympatihandlinger til støtte for fagforeningen PAU og den igangværende arbejdskonflikt blandt medarbejderne i Posti (det finske postvæsen).

AKT's sympatihandlinger udvides til gradvist at omfatte forskellige medlemsgrupper inden for unionen. I øjeblikket ekspederes der ingen former for postforsendelser og -transporter, og de AKT-medlemmer, der bl.a. arbejder med kørsel af lastbiler, stevedoring samt havne- og lagerarbejde har forbud mod overarbejde og vagtbytte.

Ifølge FSU vil alt godstransport og godshåndtering, der finder sted på RoRo-skibenes vogndæk og udenrigs passagerfærger blive stoppet ved ikke at tillade lastvogne, lastvognstrailere eller lignende køretøjer adgang til vogndækket fra og med torsdag den 21. november fra kl. 06.00. Endvidere vil alle udenrigs fragtskibe, RoRo-skibe og passagerfærger, som sejler under finsk flag, forblive i havn fra og med mandag den 25. november, kl. 06.00,.

DHL Freight vil gøre sit yderste for at minimere forsinkelser af vores kunders forsendelser til og fra Finland. Hvis sympatihandlingerne fortsætter i bebudet omfang, er forsinkelser desværre uundgåelige.

AKT’s sympatihandlinger kan have indflydelse på internationale godsforsendelser (import/eksport), men også på indenrigsdistributionen i Finland.

Hvis FSU’s aktioner træder i kraft, vil transport­kapaciteten til/fra Finland blive væsentligt reduceret. Vi bestræber os på at håndtere et begrænset antal særligt planlagte landevejs­transporter via de ruter, der er til rådighed på det givne tidspunkt, mod et ekstra gebyr. Vores normale transportplaner vil ikke kunne anvendes.

Da situationen kan ændre sig meget hurtigt, bedes du holde dig orienteret om seneste nyt via vores Kundeservice, når du foretager en ny booking.

DHL Freight vil fortsat overvåge situationen nøje, og vi offentliggør om nødvendigt opdateringer bl.a. via nyheder på vores website.

Du kan få yderligere information via DHL Freight Kundeservice eller din sædvanlige kontaktperson hos DHL Freight.