Navigation og indhold
Du er i  Danmark
eller Vælg et andet land

INCOTERMS® 2020

26. november 2019

Kære kunde

Til din orientering frigives de nye Incoterms® 2020 klausuler den 1. januar 2020 fra det Internationale Handelskammer.

Der er to vigtige ændringer til Incoterms® 2020 fra 2010-versionen:

  1. Delivered on Place Unloaded (DPU) erstatter DAT (Delivered at Terminal) som udgår    
  2. FCA (Free Carrier) tillader nu, at der kan udstedes Bill of Lading (BL) efter lastning


Andre nøgleændringer inkluderer:

  • CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid to) giver nye muligheder for dækninger på transportforsikringer,  til trods for at  forsikringen fortsat er en forhandling mellem køber og sælger
  • Omkostningsfordeling mellem køber og sælger angives mere præcist, hvor det er relevant
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at place unloaded) og DDP (Delivery Duty Paid) tager nu hensyn til køber og sælger, der arrangerer deres egen transport snarere end at bruge en tredjepart
  • I Incoterms® 2020 forklares det mere præcist, hvilken part, sælger eller køber, der er ansvarlig for at udføre toldformaliteter og godkendelse, idet man påtager sig omkostninger og risici herfor
  • Sikkerhedsrelaterede forpligtelser er nu mere fremtrædende


Du kan I vores brochure læse mere om Incoterms® 2020.

Ønsker din virksomhed en yderligere uddybning af de nye Incoterms, kan du kontakte din sædvanlige DHL Global Forwarding kontaktperson for aftale.

Med venlig hilsen     
DHL Global Forwarding (Denmark) A/S

Hanne Reher
Head of Marketing & Sales