Hea külastaja,

Te vaatate seda lehte veebisirvijaga, mis ei pruugi pakkuda kõige optimaalsemat kasutuskogemust.

Teil on endiselt võimalik jätkata, kuid soovitame kasutada Edge'i, Firefoxi või Chrome'i.

PUHTAD TÖÖOPERATSIOONID KLIIMAKAITSEKS

Eesmärgiga viia netoheide 2050. aastaks nullini (Mission 2050) püüdleme kliimakaitse huvides puhaste tööoperatsioonide poole. Oleme seadnud endale eesmärgi vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Teeme seda, kohustudes määrama endale heitme sihttaseme Pariisi kokkuleppe kohaselt teaduspõhiste eesmärkide algatuse (SBTi) kaudu ja investeerima selle saavutamiseks täiendavalt 7 miljardit eurot. Selle investeeringuga suurendame säästlike lennukikütuste kasutamist, projekteerime kõik uued hooned süsinikuneutraalseks, pakume laialdast keskkonnasõbralike toodete portfelli ja elektrifitseerime 60% oma tarnete lõpusirgest. Aastaks 2030 on meil teedel üle 80 000 elektrisõiduki.

 

Peamised vahendid puhaste tööoperatsioonide väljatöötamiseks kliimakaitse eesmärgil

MEIE PÜÜDLUSED

Investeerime 2030. aastani 7 miljardit eurot, et viia oma kasvuhoonegaaside heitkogused 2030. aastaks alla 29 miljoni tonni ja seeläbi pühenduda teaduspõhiste eesmärkide algatusele (SBTi). Plaanime saavutada oma eesmärgi järgmiste püüdluste kaudu:

JÄTKUSUUTLIK LENNUNDUS

>30% säästlikku lennukikütusesegu 2030. aastaks meie ekspress- ja üleilmses ekspedeerimistegevuses

KESKKONNASÄÄSTLIK TARNETE LÕPUSIRGE JA TRANSPORT

Elektrifitseerida 2030. aastaks 60% meie tarne lõpusirge sõidukitest

SÜSINIKUNEUTRAALSED HOONED

Kasutada kõigis uues hoonetes süsinikuneutraalset disaini

KESKKONNASÄÄSTLIKE TOODETE PORTFELL

Pakkuda kõigile meie põhitoodetele/lahendustele rohelisi alternatiive