ÜLIMALT USALDUSVÄÄRNE ETTEVÕTE

Ülimalt usaldusväärse ettevõttena tugevdame oma vastavushaldust ning keskkonna-, sotsiaal- ja üldjuhtimist, astudes vajalikke samme jätkusuutliku ja vastupidava tarnijabaasi ülesehitamiseks. Meie väärtused on kinnitatud nii meie kui ka tarnijate tegevusjuhendis ning rõhutatud siduvates poliitikates. Oleme integreerinud oma sise- ja välisaruandlusse selgelt määratletud keskkonna-, sotsiaal- ja üldjuhtimise tulemusnäitajad ning plaanime 2022. aastal käivitada tugevamad keskkonna-, sotsiaal- ja üldjuhtimise kriteeriumid ettevõtte juhatuse aastahüvitisena. Plaanime pöörata suuremat tähelepanu vastavusele ka struktureeritud hoolsuskohustuse täitmise protsesside ja auditite kaudu oma tarnijate osas, kellel palume jagada oma pühendumist jätkusuutlikkusele.