HEITEVABAKS AASTAKS 2050

Grupiülene keskkonnakaitseprogramm GoGreen määratleb uue globaalse eesmärgi

Jätkusuutlikkus on juba ammu muutunud meie aja üheks olulisemaks küsimuseks. Meie panus suuremasse jätkusuutlikkusse kogu maailmas on roheline logistika. Jätkusuutlikuma tuleviku realiseerimiseks on meie arvates oluline mõelda suurelt. Meie uus kliimakaitse eesmärk on vähendada 2050. aastaks logistikaga seotud heitkogused nullini.

Selle saastevaba logistika visiooni realiseerimiseks oleme püstitanud oma jätkusuutlikkuse strateegia peamistes tegevusvaldkondades mitmeid ambitsioonikaid vahe-eesmärke.
 

Aastaks 2025 me soovime:

  • Suurendada meie süsiniku tõhusust 50% võrreldes 2007. aasta tasemega.
  • Selle eesmärk on parandada inimeste elu seal, kus nad elavad ja töötavad, kasutades puhtaid pealevõtmis- ja kohaletoimetamislahendusi 70% -le meie esimese ja viimase miili teenustest, näiteks jalgrattad ja elektrisõidukid.
  • Rohkem kui 50% meie müügist hõlmab rohelisi lahendusi. Sel moel muudame ka klientide tarneahelad rohelisemaks.
  • Sertifitseerida 80% meie töötajatest GoGreen spetsialistideks ja kaasata nad meie keskkonna- ja kliimakaitsega seotud tegevustesse. See hõlmab koostööd partneritega, et istutada meie metsade kaitseks igal aastal miljon puud.

 

Missioon 2050 Zero Emissions

Pärast meie süsinikdioksiidi tõhususe märkimisväärset paranemist viimastel aastatel, seame taas oma tegevusele kõrge lati: Kavatseme vähendada kõik transpordiga seotud heitkogused 2050. aastaks nullini.