Hei,

Käytät selainta, joka ei tarjoa sivuillamme parasta mahdollista käyttökokemusta.

Pystyt edelleen jatkamaan, mutta tämän sivun parhaaksi kokemiseksi suosittelemme Edgen, Firefoxin ja Chromen käyttöä.

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti: merkittäviä muutoksia kuljettajia koskevaan lainsäädäntöön

19.1.2022 Kuljettajien etuja koskevan lainsäädäntöpaketin - EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin (EU Mobility Package) -  toimeenpanosta on päätetty EU-tasolla joulukuussa 2019. Täytäntöönpano jäsenmaissa on jakautunut useille kuukausille. Ensimmäinen osa toteutettiin vuoden 2021 puolivälissä; lopullinen toimenpidekokonaisuus toteutuu helmikuussa 2022.

Lainsäädännön etuna on, että se tarjoaa kokonaisvaltaisia parannuksia kansainvälisiä kuljetuksia hoitavien kuljettajien työoloihin sekä oikeudellista selkeyttä Euroopan unionissa. Näin se rakentaa vankan pohjan jatkuvan kuljettajapulan torjuntaan lähes kaikissa Euroopan maissa. Maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille ja heidän asiakkailleen se johtaa kuitenkin merkittäviin lyhyen aikavälin muutoksiin.

Merkittävimmät muutokset ovat:

  1. Kuljettajan palkka: kuljettajille on maksettava vähimmäispalkka niissä maissa, joissa he ovat rekisteröityneet tai joissa he harjoittavat kabotaasikuljetuksia.
  2. Paluukäytäntö: kuljettajien tulee palata kotimaahansa vähintään joka neljäs viikko.
  3. Lepoajat: säännöllisen lepoajan viettäminen ajoneuvossa on kuljettajilta nimenomaisesti ja ehdottomasti kielletty.

Muun muassa nämä lakimuutokset johtavat tavaraliikenteen harjoittajien kustannusrakenteen merkittävään muutokseen. Tämän on myös Euroopan komissio vahvistanut ensimmäisissä vaikutusraporteissaan. Euroopan komissio on arvioinut omissa laskelmissaan vaikutuksen maanteitse tapahtuviin kuljetuskustannuksiin olevan +10 % verrattuna nykymalliin. Maissa, jotka ovat jo toteuttaneet nämä toimenpiteet, voidaan nähdä  merkittäviä vaikutuksia jokapäiväiseen liiketoimintaan. Yhdessä nykyisen markkinatilanteen kanssa tämä lisää toimitusketjun haasteita entisestään. Joissakin maissa kuljettajapula tulee lisääntymään merkittävästi.

DHL Freightissä olemme jo ryhtyneet suunnitelmallisiin toimenpiteisiin voidaksemme varautua EU:n liikkuvuuspaketin vaikutuksiin, vakauttaa tilanteen ja tarjota parhaita palveluja. Keskustelumme liikenteenharjoittajien kanssa vahvistavat kuitenkin, että edessämme on kustannusten nousuja. Todellinen vaikutus kustannuksiimme ja siten hintoihin jää toistaiseksi nähtäväksi.

Ota yhteyttä myynnin yhteyshenkilöösi DHL Freightissä, jos haluat lisätietoja EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketista. Myyntimme antaa mielellään yksityiskohtaisen yleiskatsauksen kaikista säännöistä ja muutoksista.