Navigointi ja sisältö

Lähetysten ilmoituskäytäntö muuttuu Romanian maantiekuljetuksissa

14. kesäkuuta 2024


Romaniassa on ollut vuoden 2023 alusta käytössä kansallinen toimintamalli ja RO e-Transport -järjestelmä maanteitse kuljetettavien ns. korkean veroriskin tuonti-, vienti- ja kauttakulkulähetysten seurantaan. Viranomaisten tavoitteena on varmistaa, että lähetyksistä maksetaan asianmukaiset verot.

1.7.2024 alkaen sama toimintamalli laajenee koskemaan lähes kaikkea maantierahtina kuljetettavia lähetyksiä tavarasta riippumatta. Sen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa merkittäviä sakkomaksuja ja muita lisäkustannuksia.

Mikäli lähetyksen paino on 500 kg tai enemmän tai tuotteiden arvo 10 000 RON (noin 2000 EUR) tai enemmän, romanialaisten lähettäjien ja vastaanottajien tulee selvittää lähetykset sähköisesti RO e-Transport -järjestelmään. Järjestelmästä he saavat lähetykselle 16 merkkiä sisältävän UIT-koodin, esim. AB1C-D23E-4F5G-HIG6.

Kuljetustilauksen tekijän on vahvistettava DHL Freightille kirjallisesti ennen tavaran noutoa/lastausta, onko kyseessä ilmoituskäytännön alainen tavaraerä vai ei, ja tarvittaessa ilmoitettava meille UIT-koodi, jolla romanialainen yritys on tuonti- tai vientilähetyksen rekisteröinyt. Mikäli lähetyksellä ei ole UIT-koodia, vaikka se kuuluisi ilmoitusjärjestelmän piiriin, lisäkustannukset viejälle tai tuojalle voivat olla huomattavia.

Viennissä Romaniaan viejän on pyydettävä lähetyksen vastaanottajalta UIT-koodi, jolla tämä on tavaraerän rekisteröinyt, ja ilmoitettava se kuljetustilauksen yhteydessä. Samoin tuonnissa Romaniasta on suomalaisen vastaanottajan pyydettävä toimittajaltaan UIT-koodi ja ilmoitettava se kuljetustilausta tehdessään. Mikäli romanialainen vastaanottaja / lähettäjä ilmoittaa, ettei lähetys kuulu käytännön piiriin, ilmoitetaan tämä tieto (”UIT free”) kuljetusasiakirjoihin merkittäväksi.

DHL Freight ei voi ottaa lähetystä kuljetettavaksi, ennen kuin saamme tietoomme UIT-koodin tai tiedon, ettei lähetys tarvitse sitä.

Lisätietoa antaa tarvittaessa DHL Freightin asiakaspalvelu, puh. 020 345 345 / sähköposti dhlfreight.fi@dhl.com