GET AIRPORTS READY FOR DISASTER (GARD)

Katastrofivalmiuden apuna GARD

Ihminen on voimaton maanjäristyksen, tsunamin, tulivuorenpurkauksen tai tulvan iskiessä. Jotain voimme kuitenkin tehdä: voimme varautua ennakolta, jotta luonnonkatastrofeista ei automaattisesti tulisi humanitaarisia katastrofeja. Äärimmäisten luonnonilmiöiden vaikutukset voivat kasvaa paljon tuhoisammiksi, mikäli yhteisöt ja infrastruktuurit eivät ole riittävästi varautuneet niihin ennakolta.

Paikallinen lentokenttä muodostuu usein pullonkaulaksi - suuri määrä saapuvia avustuslähetyksiä ruuhkauttaa sen nopeasti. Tämä voi viivästyttää elintärkeiden avustusmateriaalien kuljetusta avuntarvitsijoille tai jopa pysäyttää sen. Tämän ongelman ratkaisemiseen keskittyy koulutusohjelmamme Get Airports Ready for Disaster (GARD), jonka kehitimme yhteistyössä YK:n kehitysohjelman (UNDP) kanssa vuonna 2009.

DHL Aviationin kokeneet työntekijät kouluttavat paikallista lentokenttähenkilökuntaa sekä pelastusviranomaisia korvauksetta. Usean päivän mittaisissa workshopeissa he näyttävät osallistujille, miten lentokentän kapasiteettia voi nopeasti kasvattaa luonnonkatastrofin jälkitilanteen hoitamiseksi. He analysoivat myös, mikä olisi mahdollisessa hätätilanteessa lentokentän maksimikapasiteetti tavaran ja matkustajien käsittelyyn. Tehdystä lentokentän arvioinnista laaditaan myöhemmin kattava raportti. Näin lentokenttä pystyy hyödyntämään valmiuksiaan aiempaa tehokkaammin mahdollisen luonnonkatastrofin sattuessa. Vuodesta 2009 alkaen yli 30 lentokenttää 14:ssä eri maassa on arvioitu ja osallistunut GARD-workshopiin. Jotta ensimmäisen workshopin tuloksia voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, kehitimme vuonna 2012 kertauskurssin nimeltä GARD plus, jota pilotoitiin vielä samana vuonna Beirutin (Libanon) lentokentällä.

Lue lisää: