PÄÄSTÖT NOLLAAN VUOTEEN 2050 MENNESSÄ

Konserninlaajuinen ympäristönsuojeluohjelmamme GoGreen asetti uuden globaalin tavoitteen

Kestävä kehitys on jo pitkään ollut yksi aikamme tärkeimmistä kysymyksistä. Me pyrimme kestävämpään kehitykseen kaikkialla maailmassa vihreän logistiikan avulla. Mielestämme tarvitaan kunnianhimoista ajattelua, jotta kestävämmästä tulevaisuudesta voisi tulla totta. Uusi ympäristönsuojelutavoitteemme on vähentää kaikki logistiikan päästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Jotta voimme saavuttaa visiomme nollapäästöisestä logistiikasta, olemme määritelleet lukuisia kunnianhimoisia välitavoitteita kestävän kehityksen strategiamme tärkeimmille painopistealueille.
 

Vuoteen 2025 mennessä haluamme:

  • Parantaa hiilitehokkuuttamme 50 % verrattuna vuoden 2007 lähtötasoon.
  • Hoitaa 70 % nouto- ja jakelutoiminnoistamme päästöttömästi, esimerkiksi tavarapyörillä ja sähköisillä ajoneuvoilla; haluammehan parantaa ihmisten elämänlaatua heidän elin- ja työympäristössään.
  • Yli 50 %:n osuuden liikevaihdostamme sisältävän vihreitä palveluita. Näin autamme myös asiakkaitamme tekemään toimitusketjuistaan vihreämpiä.
  • Kouluttaa ja sertifioida 80 % henkilöstöstämme GoGreen-asiantuntijoiksi ja saada heidät mukaan ympäristö- ja ilmastonsuojelutoimintoihimme. Yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa mm. istutamme vuosittain miljoona puuta metsiemme suojelemiseksi.

 

Missio 2050: Päästöt nollaan

Olemme parantaneet hiilitehokkuuttamme merkittävästi viime vuosien aikana, ja nyt olemme jälleen asettaneet riman korkealle koko toimialaamme ajatellen: Tavoitteemme on vähentää kaikki kuljetuksiin liittyvät päästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä.