Αγαπητέ χρήστη,

Επισκέπτεστε αυτήν τη σελίδα με ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ενδέχεται να μην προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία.

Μπορείτε να συνεχίσετε, αλλά προκειμένου να λάβετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία από αυτήν τη σελίδα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε  είτε Microsoft Edge ή Mozilla Firefox ή Google Chrome.

ΚΑΘΑΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Με την αποστολή μας να επιτύχουμε ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050 («Αποστολή 2050») καταβάλλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για καθαρή εργασία προς όφελος της προστασίας του κλίματος. Έχουμε θέσει στον εαυτό μας τον στόχο να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2030. Θα επιτύχουμε τη μείωση αυτή δεσμευόμενοι ότι θα θέσουμε έναν στόχο εκπομπών, που θα είναι σύμφωνος με τη Συμφωνία των Παρισίων στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και την Πρωτοβουλία Επιστημονικών Στόχων (SBTi), και επενδύοντας επιπλέον 7 δισ. ευρώ για την επίτευξή του. Με την επένδυση αυτή θα αυξήσουμε τη χρήση που κάνουμε σε βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα, θα κατασκευάσουμε όλα τα νέα κτίρια με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα, θα προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πράσινων προϊόντων και θα ηλεκτροδοτήσουμε το 60% των διανομών μας στο τελευταίο μίλι. Έως το 2030 θα έχουμε περισσότερα από 80.000 ηλεκτρικά οχήματα σε χρήση.

 

Κύριοι μοχλοί επίτευξης καθαρής εργασίας για την προστασία του κλίματος

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΜΑΣ

Θα επενδύσουμε 7 δισ. ευρώ έως το 2030 για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε λιγότερο από 29 εκατομμύρια τόνους έως το 2030 και έτσι να τηρήσουμε την Πρωτοβουλία Επιστημονικών Στόχων (SBTi). Σχεδιάζουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας μέσω των παρακάτω προσδοκιών:

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

>Έως το 2030 το 30% των αεροπορικών καυσίμων που θα χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις μας Express and Global Forwarding θα είναι βιώσιμα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΙΛΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ηλεκτροδότηση του 60% των οχημάτων διανομής για το τελευταίο μίλι έως το 2030

ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Όλα τα νέα κτίρια θα κατασκευαστούν με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προσφορά πράσινων εναλλακτικών λύσεων για όλα τα κύρια προϊόντα / τις κύριες λύσεις μας