Gerb. Lankytojau,

Jūs lankotės šioje svetainėje naudodamiesi naršykle, kuri negali suteikti optimaliausios patirties.

Jūs ir toliau galite tęsti, tačiau norint patogaus puslapio naudojimo, rekomenduojame naudoti „Edge“, „Firefox“ ir „Chrome“.

MŪSŲ ŽMONĖS. MŪSŲ BENDRUOMENĖS. MŪSŲ ĮTAKA.

Susieti žmones ir gerinti gyvenimą. Šis bendras tikslas sujungia viską, ką darome „Deutsche Post DHL Group“. Ilgalaikio poveikio bendruomenėms, kuriose dirbame, kūrimas skatina mūsų ryžtą siekti tvarumo ir sutelkia mūsų pasaulinės komandos stipriąsias puses. Siekdami šio tikslo, mes įsipareigojame kiekvienais metais investuoti 1 % grynojo pelno į ilgalaikės įtakos žmonėms ir bendruomenėms kūrimą. Įgyvendindami savo „Go Programs“ programas mes planuojame iki 2025 metų pasodinti dar 5 mln. medžių („GoGreen“), dar labiau supaprastinti tarpvalstybinę prekybą, siekiant tvaraus ir integruoto vystymosi („GoTrade“), lokalizuoti ir skaitmeninti nelaimių rizikos valdymo pastangas („GoHelp“) bei išplėsti nepasiturinčio jaunimo įdarbinimo programą „GoTeach“. Be to, mes remiame Jungtinių Tautų Organizacijos darnaus vystymosi tikslus ir manome, kad verslas turi padėti pasauliui juos pasiekti. Štai kodėl mes esame pasiryžę atlikti pirmaujantį vaidmenį skatinant tvarumą ir panaudoti savo pagrindinius išteklius kuriant ilgalaikį socialinį poveikį.

„GoHelp“

Mūsų partnerystė su Jungtinių Tautų Organizacija nelaimių rizikos valdymo srityje

„GoTeach“

Mes siekiame atkreipti visuomenės dėmesį į jaunimo galimybes ateityje.