MĒS DZĪVOJAM ATBILDĪGI

Mēs esam pasaules vadošais loģistikas uzņēmums, un mūsu uzdevums ir sasaistīt cilvēkus, uzlabojot viņu dzīvi. Mūsu īpašo atbildību nosaka mūsu lielums un nozīme globālajā tirdzniecībā. Pret mūsu darbiniekiem, sabiedrību un vidi.

Tāpēc mūsu 2020. gada stratēģijas ietvaros kopējā biznesa stratēģijā svarīga loma ir korporatīvajai atbildībai. Mēs to saucam par “Atbildīgu dzīvi”. Mēs veidojam ekonomikas, sociālās un vides vērtības ieinteresētajām pusēm un planētai. Šī pieeja mūs virza uz mērķi — kļūt par atbildīgas biznesa prakses standartu. Mūsu apņemšanos sasniegt šo vīziju atspoguļo trīs tālāk norādītie pīlāri.

 

2 MILJARDI

Transportētie siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensācijas pakalpojuma “Climate Neutral” sūtījumi

22,508

Efektivitāti uzlabojošas tehnoloģijas mūsu autoparkā

62%

Elektrība no atjaunojamiem enerģijas avotiem

Mūsu atbildība

Mēs esam uzticīgi korporatīvās pilsonības darbībām, atbildīgai biznesa praksei un kopīgo vērtību ierosinājumam. Tāpēc esam ieviesuši savu vides aizsardzības programmu GoGreen. Tomēr mūsu darbs ar to nebeidzas.

Pateicoties mūsu globālajai sniedzamībai un klātbūtnei gandrīz katrā valstī, esam unikālā pozīcijā, lai palīdzētu sabiedrības vajadzību risināšanā. Mūsu GoTeach programmas ietvaros mēs sadarbojamies ar vadošām starptautiskām organizācijām, lai uzlabotu bērnu un jauniešu izglītību. Ar GoHelp mēs atbalstām ANO katastrofu pārvarēšanā, veicot plašus profilaktiskos pasākumus. Ar savu GARD programmu mēs palīdzam lidostām sagatavoties dabas katastrofām un piedāvājam ātru un efektīvu atbalstu katastrofas gadījumā.

GoGreen

Ar GoGreen programmu mūsu mērķis ir virzība uz zaļāku un ilgspējīgāku nākotni.

GoHelp

Ar GoHelp mēs nodrošinām prasmīgu un efektīvu katastrofu pārvarēšanas atbalstu Apvienoto Nāciju Organizācijai.

GoTeach

Kopā ar pastāvīgajiem partneriem mūsu mērķis ir uzlabot jauniešu izglītību un turpmākās iespējas.

Dr. Frenks Apels (Frank Appel), Deutsche Post DHL Group vadītājs

Misija 2050

Mēs vēlamies līdz 2050. gadam samazināt līdz nullei visus ar loģistiku saistītos izmešus, un tas ir ļoti vērienīgs mērķis. Šim nolūkam mēs esam izvirzījuši četrus starpposma mērķus, kas jāsasniedz līdz 2025. gadam.

GoGreen programma

Mēs esam apņēmušies samazināt mūsu – un arī jūsu – ietekmi uz vidi. Kā zaļās loģistikas eksperti, mēs strādājam pie tā, lai novērstu piesārņojumu visās mūsu darbībās visā pasaulē un palīdzētu jums atrast veidus, kā vadīt uzņēmumu videi draudzīgākā un ilgtspējīgākā veidā. Atklājiet, kā mēs uzturam videi draudzīgu, ilgtspējīgu un efektīvu loģistikas tīklu un kāpēc mūsu GoGreen risinājumi ir noderīgi gan videi, gan uzņēmējdarbībai.

DHL oglekļa kalkulators

Oglekļa ietekme ir svarīgs rādītājs mūsu ietekmei uz vidi. Vienkārši izmantojiet mūsu oglekļa kalkulatora rīku, lai aprēķinātu savas ar transportu saistītās emisijas. Šis pakalpojums ir pilnīgi bez maksas un ātri parāda jūsu sūtījumu radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas.

Mūsu oglekļa ietekme

Mūsu iesaistīšanās pamati

Atbildīgas uzņēmējdarbības prakse

Virzoties uz mērķi, lai kļūtu par atbildīgas uzņēmējdarbības prakses standartu, mēs nodrošinām sava biznesa darbību atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, ētikas standartiem un starptautiskajām pamatnostādnēm.


Korporatīvā pilsonība

Mūsu korporatīvās pilsonības programmas mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā un vidē, pamatojoties uz mūsu uzņēmuma pamatprasmēm un darbinieku kompetenci.

Kopīgā vērtība

Kopīgās vērtības ierosinājums nosaka visu mūsu darbu, kas veltīts sabiedrībai un videi, vienlaikus sekmējot mūsu uzņēmējdarbības panākumus.

Korporatīvā pilsonība: Globālā brīvprātīgo diena

Ar savu globālo brīvprātīgo dienu mēs mudinām darbiniekus veltīt laiku un pūles pozitīvas ietekmes radīšanai mūsu kopienās. 2015. gadā vairāk nekā 110 000 DPDHL darbinieku uzrotīja piedurknes un brīvprātīgi nostrādāja vairāk nekā 260 000 stundu.

Atbildīga uzņēmējdarbības prakse: Arodveselība un drošība

Mēs augstu vērtējam mūsu darbinieku aizsardzību un drošību. Tāpēc mēs ieviesām jaunu stratēģiju “Veselība, drošība & labklājība”, jo jebkurš darba negadījums ir viens par daudz.

Kopīgā vērtība Bonna — modelis piegādei bez oglekļa

Mēs pārejam uz elektriskajiem piegādes transportlīdzekļiem Bonnā un tās apkārtnē. Ar 141 transportlīdzekli bez oglekļa mēs plānojam samazināt CO2 emisijas par 500 tonnām gadā.

Sazināties ar mums

Vai jums ir nepieciešams uzņēmuma novērtējums vai tikšanās par pārdošanu?