DHL HEEFT EEN VOLLE TAS MET SUCCESVOLLE EN BEWEZEN MIDDELEN EN TECHNIEKEN

First Choice maakt gebruik van diverse middelen ontleend aan de methoden van Six Sigma en Lean (bijv. prestatiedialogen, Gemba, technieken van probleemoplossing, DMAIC, enzovoort). De zogenaamde DMAIC-cyclus (Define, Measure, Analyze, Improve en Control) is een van de gebruikte technieken onder begeleiding van onze Six Sigma-experts. Door al deze methoden en technieken te gebruiken, hebben we onze serviceprestatie kunnen verbeteren zodat we u gedegen en uiterst gestructureerd en systematisch service kunnen verlenen.

Voor onze internationale klanten

First Choice betekent dat u op de eerste plaats komt. We hebben processen ontwikkeld om ons te helpen uw behoeften beter te begrijpen en we hebben maatregelen geïmplementeerd om het niveau van klantgerichtheid binnen ons bedrijf te vergroten en te verbeteren. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen die we voor u hebben gecreëerd:

  • Hoogwaardige processen en services om aan uw werkelijke behoeften te voldoen
  • Vereenvoudigde en gestroomlijnde services en verbeterde interfaces, waardoor communicatie en samenwerking met u eenvoudiger is geworden
  • Een holistische en systematische aanpak om uw servicegerelateerde problemen/tekortkomingen op te lossen
  • Zichtbare en meetbare serviceverbeteringen met toegevoegde waarde voor u en uw bedrijf
  • Een verbeterde ervaring voor u waarop u het vertrouwen in onze dienst kunt bouwen en waarmee u uw loyaliteit aan ons merk kunt versterken

Het doel van First Choice is om de "eerste keuze" voor u te worden tussen alle keuzes die u hebt voor logistieke services. We willen uw leven eenvoudiger maken en om dit te realiseren moet DHL een uitstekende service verlenen in alle segmenten van onze bedrijven. Met First Choice en de bewezen methoden (bijvoorbeeld prestatiedialogen, Gemba, technieken voor probleemoplossing, DMAIC, enz.) wordt de potentie om te verbeteren (op het gebied van bedrijfsprocessen of van uw projecten) geïdentificeerd en worden geschikte maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd.

De werknemers van de bedrijfsgroep worden aangemoedigd onderdeel te worden van het proces, waarbij ze de steun en middelen ontvangen die ze nodig hebben om continue verbeteringen in hun eigen werkomgevingen te introduceren en om hun klantgerichtheid te verscherpen. We verwachten dat iedereen in onze organisatie een kwalitatieve leider is, elke dag en overal. Dit leidt tot een bedrijf dat, samen met de aangeboden services, beter toegespitst is op uw wensen en verwachtingen.

Achtergrond en cijfers

First Choice is in 2006 gestart. Sindsdien is First Choice geïntroduceerd als een initiatief voor de lange termijn in meer dan 220 van de landen- en regio-organisaties van DHL. Door regelmatig klantentevredenheidsenquêtes te houden, is het ons gelukt een duidelijk beeld te krijgen van wat onze klanten van ons verwachten.

Het bedrijf heeft al meer dan 30.000 managers en werknemers getraind in de toepassing van de methode van First Choice en waren er al meer dan 270.000 werknemers direct betrokken bij het programma. Sinds de start van het programma zijn er elk jaar meer dan 3.000 DMAIC-initiatieven succesvol geïmplementeerd, waren er dagelijks meer dan 60.000 werknemers betrokken bij prestatiedialoog-discussies en gebruiken meer dan 20.000 werknemers regelmatig probleemoplossing en Gemba. De resultaten bevestigen de rol van First Choice bij het vergroten van de klanttevredenheid en het aantal loyale klanten wereldwijd, terwijl we de kwalitatieve leider zijn in de industrie.

First Choice ondersteunt de ambitie van DHL een kwalitatieve leider te zijn. Het programma helpt ons services te creëren en te promoten die het leven van onze klanten eenvoudiger maken en die het eenvoudiger voor u maken om met ons te werken als serviceprovider en zakelijke partner. Dit zorgt ervoor dat we onze klanten centraal stellen in alles wat we doen.

First Choice verzekert dat continue verbetering als zakelijk doel daadwerkelijk plaatsvindt. Het is een kerninstrument om ons doel te bereiken de voorkeursleverancier te worden van onze klanten en om een kwalitatieve leider te worden in onze industrie.

First Choice heeft een directe invloed op bijna alle aspecten van het bedrijf, de werknemers, de bedrijfsprocessen en de klanten, en draagt daardoor op veel manieren bij aan Strategie 2020. Enkele voorbeelden:

  • De First Choice-methode helpt ons onze processen op belangrijke punten continu te verbeteren zoals in het contact met klanten, waardoor we fouten en inefficiënties kunnen vermijden, onze betrouwbaarheid kunnen verbeteren, de toegangs- en bestelprocessen kunnen vereenvoudigen en foutloze en eenvoudig te begrijpen facturen kunnen genereren.
  • Door onze werknemers aan te moedigen actief deel te nemen aan het First Choice-programma, kunnen we de expertise van onze werknemers gebruiken en hen mobiliseren om u, onze klanten, hun teams en ons bedrijf nog succesvoller te maken. Het First Choice-programma bestaat uit prestatiedialogen, First Choice-procesverbeteringsworkshops en -projecten, Gemba en probeemoplossende technieken.