Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

REN DRIFT FOR MILJØVERN

Med vårt mål om nullutslipp innen 2050 ("Mission 2050"), etterstreber vi ren drift for miljøvern. Vi har satt oss selv målet om å redusere utslipp av drivhusgasser innen 2030. Dette gjør vi gjennom å forplikte oss til å sette et utslippsmål som er på linje med Parisavtalen gjennom initiativet for vitenskapsbaserte klimamål (SBTi), og ved å investere ytterligere 7 milliarder euro for å nå dette målet. Med denne investeringen vil vi øke vår bruk av bærekraftig drivstoff i luftfart, implementere karbonnøytralt design i alle nye bygninger, tilby en omfattende portfolio av grønne produkter, og elektrifisere 60% av vår hjemlevering. Innen 2030 vil vi ha mer enn 80 000 e-kjøretøy på veien.

 

Nøkkelfaktorer for ren drift for miljøvern

VÅRE AMBISJONER

Vi vil investere 7 milliarder euro frem mot 2030 for å redusere våre utslipp av drivhusgasser til under 29 millioner tonn i 2030, og derved forplikter vi oss til initiativet for vitenskapsbaserte klimamål (SBTi). For å nå vårt mål, har vi følgende ambisjoner:

BÆREKRAFTIG LUFTFART

>30% innblanding av bærekraftig flydrivstoff innen 2030 i våre Express- og Global Forwarding-virksomheter.

GRØNN HJEMLEVERING OG LINJETRANSPORT

Elektrifisere 60% av våre hjemleveringskjøretøy innen 2030.

KARBONNØYTRALE BYGNINGER

Karbonnøytralt bygningsdesign skal brukes i alle nye bygninger.

GRØNN PRODUKTPORTEFØLJE

Tilby grønne alternativer til alle våre kjerneprodukter og -løsninger.