REN DRIFT FOR MILJØVERN

Med vårt mål om nullutslipp innen 2050 ("Mission 2050"), etterstreber vi ren drift for miljøvern. Vi har satt oss selv målet om å redusere utslipp av drivhusgasser innen 2030. Dette gjør vi gjennom å forplikte oss til å sette et utslippsmål som er på linje med Parisavtalen gjennom initiativet for vitenskapsbaserte klimamål (SBTi), og ved å investere ytterligere 7 milliarder euro for å nå dette målet. Med denne investeringen vil vi øke vår bruk av bærekraftig drivstoff i luftfart, implementere karbonnøytralt design i alle nye bygninger, tilby en omfattende portfolio av grønne produkter, og elektrifisere 60% av vår hjemlevering. Innen 2030 vil vi ha mer enn 80 000 e-kjøretøy på veien.

 

Nøkkelfaktorer for ren drift for miljøvern

VÅRE AMBISJONER

Vi vil investere 7 milliarder euro frem mot 2030 for å redusere våre utslipp av drivhusgasser til under 29 millioner tonn i 2030, og derved forplikter vi oss til initiativet for vitenskapsbaserte klimamål (SBTi). For å nå vårt mål, har vi følgende ambisjoner:

BÆREKRAFTIG LUFTFART

>30% innblanding av bærekraftig flydrivstoff innen 2030 i våre Express- og Global Forwarding-virksomheter.

GRØNN HJEMLEVERING OG LINJETRANSPORT

Elektrifisere 60% av våre hjemleveringskjøretøy innen 2030.

KARBONNØYTRALE BYGNINGER

Karbonnøytralt bygningsdesign skal brukes i alle nye bygninger.

GRØNN PRODUKTPORTEFØLJE

Tilby grønne alternativer til alle våre kjerneprodukter og -løsninger.