Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

HØYT ANSETT SELSKAP

Vi er et høyt ansett selskap, og i tråd med dette styrker vi fokuset på regeletterlevelse og ESG (miljø, sosialt, eierstyring) samtidig som vi kontinuerlig bygger et bærekraftig og motstandsdyktig leverandørfundament. Våre verdier er forankret i våre etiske retningslinjer og våre etiske retningslinjer for leverandører, og er understreket i bindende policyer. Vi har integrert klart definerte ESG-ytelsesindikatorer (KPI-er) i vår interne og eksterne rapportering, og planlegger i 2022 å styrke ESG-kriteriene i den årlige kompensasjonen for selskapets styre. Vi planlegger også å ha sterkere fokus på regeletterlevelse gjennom strukturerte due diligence-prosesser og tilsyn med våre leverandører, som vi ber om å ta del i vårt engasjement for bærekraft.