Kjære bruker!

Nettleseren du bruker gir ikke dette nettstedet den mest optimale brukeropplevelsen.

Du kan fremdeles fortsette, men for best opplevelse anbefaler vi at du bruker Edge, Firefox eller Chrome.

VÅRE MENNESKER. VÅRE SAMFUNN. VÅR INNVIRKNING.

Å knytte mennesker sammen og å forbedre liv. Dette felles formålet binder sammen alt vi gjør i Deutsche Post DHL Group: Å skape en varig innvirkning på samfunnene vi opererer i er det som driver vårt engasjement for bærekraft, og det drar nytte av styrkene i våre global team. For å leve opp til det formålet har vi lovet å investere 1% av vår netto fortjeneste hvert år til å skape varige virkninger for mennesker og samfunn. Med vår "Go-programmer" planlegger vi å få plantet 5 millioner flere trær innen 2025 (GoGreen), vi tilrettelegger ytterligere for handel på tvers av grenser innen bærekraftig og inkluderende vekst (GoTrade), lokaliserer og digitaliserer vår krisehåndteringsinnsats (GoHelp), og utvider vårt GoTeach-program for å styrke ansettelsen av unge mennesker i nød. På den måten støtter vi FNs mål for bærekraftig utvikling, og det er vår tro at selskaper må hjelpe verden å oppnå dem. Derfor forplikter vi oss til å spille en ledende rolle som en pådriver for bærekraft, og nyttigjør oss av våre kjernekompetanser for å skape varige sosiale virkninger.

GoHelp

Vårt partnerskap med FN innen krisehåndtering

GoTeach

Vi ønsker å vende samfunnets oppmerksomhet mot å forbedre mulighetene for unge mennesker.