Nawigacja i treść

DHL PARCEL NAJLEPSZYM PRACODAWCĄ W POLSCE

Komunikat prasowy: 18 lutego 2020 r.

Firma DHL Parcel zdobyła certyfikację Top Employer, plasując się tym samym w gronie najlepszych pracodawców w kraju. Wyniki niezależnego badania Top Employers Institue wykazały, że firma zapewnia swoim pracownikom optymalne warunki zatrudnienia i w wyjątkowy sposób dba o ich rozwój w wymiarze zawodowym i osobistym.

Top Employers Institute to niezależna organizacja, która ocenia politykę zatrudnienia czołowych światowych pracodawców. Badaniu poddawane są takie obszary jak: rozwój kadry kierowniczej, zarządzanie wydajnością, zarządzanie karierą i zmianami na stanowiskach, odszkodowania i świadczenia, planowanie zatrudnienia, wdrażanie nowych pracowników oraz kształcenie, rozwój i kultura. Celem całego procesu jest wyłonienie globalnych, wiodących pracodawców, którzy tworzą znakomite środowisko pracy.

-  Certyfikat Top  Employer potwierdza, że DHL Parcel Polska realizuje politykę personalną na światowym poziomie i wyróżnia się na rynku pracy atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia. Myślę, że ten tytuł jeszcze bardziej wzmocni w naszych pracownikach poczucie dumy z tego, że współtworzą organizację o pozycji lidera. Z kolei dla potencjalnych kandydatów to sygnał, że starają się o pracę w firmie, która wyjątkowo dba o pracowników i ich rozwój na wszystkich możliwych szczeblach – mówi Agnieszka Świerszcz, Prezes Zarządu DHL Parcel Polska. – Naszą firmę tworzą ludzie pełni pasji i energii, zmotywowani, nastawieni na sukces i samorealizację. Certyfikat Top Employer to nie tylko wielki prestiż, ale także wyzwanie dla nas wszystkich  by utrzymać ten tytuł w kolejnych latach. Wierzę, że całym zespołem będziemy pracować z ogromnym zaangażowaniem by osiągnąć ten cel – dodaje.