Nawigacja i treść

ROBOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z LUDŹMI PRZEKSZTAŁCĄ BRANŻĘ USŁUG LOGISTYCZNYCH

Komunikat prasowy: Warszawa, 15 marca 2016 r.

Według Grupy Deutsche Post DHL (DPDHL), wiodącej spółki na rynku usług logistycznych i pocztowych, logistyka zbliża się do momentu, w którym roboty staną się niezbędne w świecie usług logistycznych. Grupa opublikowała najnowszy raport trendów zatytułowany "Robotics in Logistics", ujawniający, jaki wpływ na łańcuchy dostaw będzie miało wdrożenie robotów współpracujących z ludźmi. Robotyka może już niedługo zdominować usługi, takie jak odbieranie, pakowanie i transportowanie towarów w środowisku logistycznym.

Zdaniem Matthiasa Heutgera, starszego wiceprezesa ds. marketingu i innowacji w DHL Customer Solutions & Innovation: - Roboty pracują w wielu sektorach przemysłu, lecz nie miało to dotychczas wpływu na logistykę ze względu na złożoność pracy, tj. wykonywania szeregu różnych czynności w nieskończenie dużej liczbie kombinacji, w pobliżu ludzi i w ograniczonej przestrzeni. Bieżące badania wskazują, że 80 proc. placówek logistycznych nadal obsługują ludzie. Od niedawna jednak technologie zaczęto dostosowywać do potrzeb związanych z wykorzystaniem elastycznych i tanich robotów, które mogą współpracować z człowiekiem w sektorze usług logistycznych.

Roboty staną się wkrótce standardem w magazynach na całym świecie

Wspomniany wyżej raport zwraca uwagę na przyspieszony rozwój robotów nowej generacji, zdolnych do widzenia, przemieszczania się, reagowania na otaczające je środowisko oraz wykonywania precyzyjnych czynności w połączeniu z ludźmi. Proces ten jest stymulowany takimi czynnikami jak natężenie pracy, e-handel, a także kurczące się i starzejące zasoby siły roboczej.

W wyniku tego, projekty finansowane przez rządy, inwestorów i kluczowych sprzedawców detalicznych w kilku krajach są siłą napędową przeprowadzanych na dużą skalę nowych badań, co nie pozostaje bez wpływu na tworzenie robotów spokrewnionych z usługami logistycznymi. Oprócz USA, Chin, Rosji i Japonii, w tym swoistym "wyścigu robotów" solidną pozycję zajmuje również Europa. W ramach programu SPARC Komisji Europejskiej, UE zainwestuje 700 mln euro w badania nad robotyką przemysłową, zaś konsorcjum 180 spółek europejskich ma przekazać dodatkowe 2,1 mld euro do roku 2020.

Clemens Beckman, wiceprezes ds. innowacji i działalności PeP (Post – eCommerce – Parcel) w Grupie DPDHL stwierdza: - Tak samo, jak nasze dzieci nie potrafią wyobrazić sobie świata bez komputerów, prawdopodobnie ich dzieci nie będą w stanie wyobrazić go sobie bez robotów. Opracowanie robotów przemysłowych nowej generacji, zdolnych do pracy z ludźmi i wokół nich, będzie wymagało olbrzymich nakładów inwestycyjnych na rozwój technologii tego typu, lecz my w Grupie DPDHL wierzymy, że towary będą wkrótce obsługiwane w łańcuchach dostaw szybciej i oszczędniej przez roboty i ludzi współpracujących ze sobą.

Wyniki prób przeprowadzonych na prototypach zostaną opublikowane podczas Dnia Robotyki (Robotics Day) organizowanego przez Deutsche Post DHL

Grupa DPDHL rozpoczęła już testowanie robotów i ich roli w sektorze usług logistycznych. Próby z użyciem robotów, ukierunkowane na znalezienie rozwiązań umożliwiających przekształcenie łańcuchów dostaw, przeprowadzono w wyselekcjonowanych magazynach. Tempo postępu technologicznego wzrasta dzięki najnowszym udoskonaleniom i przełomowym rozwiązaniom tworzonym niemal z dnia na dzień. Prognoza dotycząca robotyki przedstawia się niezwykle ekscytująco, cały świat usług logistycznych będzie zaś czerpał korzyści płynące z rozwoju tych technologii. Opiniami na temat testów będzie można podzielić się podczas Dnia Robotyki - imprezy organizowanej w niemieckim Centrum Innowacji DHL, skupiającej czołowe umysły branży automatyki i robotyki przemysłowej. Będzie to dzień poświęcony dyskusjom nad poziomem zaawansowania współpracy człowieka z robotem w połączeniu z nowoczesnymi wystawami wiodących firm w branży robotyki przemysłowej.

Raport "Robotics in Logistic" zawiera opinie i aktualne informacje czołowych naukowców i praktyków na temat robotyki i został opracowany w ramach Logistics Trend Radar - narzędzia wykorzystywanego przez DHL do wskazywania oraz podtrzymywania trendów i technologii właściwych dla sektora robotyki.