Nawigacja i treść

DHL PARCEL PODPISAŁ POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH

Komunikat prasowy: 07 lipiec 2020 r.

Firma DHL Parcel została partnerem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Porozumienie o współpracy podpisali prof. dr hab. Tamara Zacharuk – Rektor UPH w Siedlcach oraz Dyrektor ds. personalnych i Komunikacji DHL Parcel, Agata Boroń. DHL Parcel zostanie tym samym członkiem konstytuującej się przy Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości UPH w Siedlcach Rady Pracodawców. 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny to największy ośrodek akademicki we wschodniej części Mazowsza. Kształci studentów na takich kierunkach jak logistyka, zarządzanie, informatyka, inżyniera procesów technologicznych czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Tworzona przy Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości  Rada Pracodawców będzie organem konsultacyjno-doradczym, wspierającym uczelnię w zapewnianiu najwyższego poziomu kształcenia. Dzięki wymianie informacji oraz doświadczeń na linii uczelnia - pracodawcy możliwe będzie dostosowanie  programów studiów do  realnych potrzeb rynku pracy. 

- Złożoność procesów logistycznych oraz szybki rozwój technologii sprawiają, że w naszej branży stale rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych, dobrze wykształconych specjalistów. Niezwykle ważne jest by program i metody kształcenia na studiach logistycznych odpowiadały oczekiwaniom pracodawców. Współpraca środowisk akademickich z biznesem to bardzo pozytywne zjawisko, które niewątpliwie przekłada się na lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona partnerów UPH w Siedlcach. Jestem przekonana, że wzajemna kooperacja przyniesie wiele korzyści obydwu stronom – twierdzi Magdalena Bugajło, Dyrektor ds. Komunikacji i PR DHL Parcel.

W ramach partnerstwa  DHL Parcel ma również możliwość przeprowadzenia prelekcji  oraz seminariów terenowych dla studentów, udziału przedstawicieli firmy w konferencjach, prowadzenia  warsztatów logistycznych oraz organizacji praktyk studenckich i wizyt studyjnych w swoich jednostkach. 

- Jesteśmy zaszczyceni, że firma DHL Parcel – lider branży TSL, podpisała porozumienie o współpracy z naszą uczelnią i jako członek Rady Pracodawców  będzie opiniowała programy kształcenia na kierunku logistyka i zarządzanie. Zależy nam, by nasi studenci zdobywali nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także cenne praktyczne umiejętności, które faktycznie wykorzystają w przyszłej pracy. Dzięki partnerstwu z DHL Parcel będziemy mieli do tego znakomitą przestrzeń - mówi dr Ola Bareja-Wawryszuk, koordynator kierunku logistyka prowadzonego w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości  UPH w Siedlcach.

Dla DHL Parcel to już kolejny projekt o wymiarze edukacyjnym realizowany wspólnie z placówkami szkolnictwa wyższego. Firma już od kilku lat jest partnerem Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu, gdzie w ramach programu „Praktycy do tablicy” prowadzi zajęcia i warsztaty dla studentów.  Ponadto, z wieloma uczelniami z całej Polski DHL Parcel współpracuje przy organizacji staży studenckich.