Nawigacja i treść

DHL PARCEL PARTNEREM KAMPANII „BEZPIECZNY PRZEJAZD”

Komunikat prasowy: 09 sierpnia 2016 r.

DHL Parcel zostało partnerem XII edycji kampanii Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Akcja prowadzona jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, a jej celem jest promowanie bezpiecznych zachowań w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych oraz ograniczenie liczby wypadków.

DHL Parcel, będąc jedną z największych firm logistycznych w kraju, od zawsze dba o bezpieczeństwo na polskich drogach. Regularnie sprawdza stan techniczny swojej floty oraz buduje wśród kurierów świadomość odpowiedzialnej jazdy. Dlatego naturalną konsekwencją polityki firmy była decyzja o zaangażowaniu się w akcję społeczną prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzięki temu akcja będzie miała szansę dotrzeć do grona profesjonalnych kierowców, w tym kurierów.

W ramach współpracy wśród pracowników oraz współpracowników DHL Parcel przeprowadzone zostaną warsztaty oraz akcje informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych, co będzie doskonałym uzupełnieniem dotychczasowo prowadzonych działań. Podczas spotkań z koordynatorami kampanii zostaną pokazane specjalnie przygotowane w tym celu filmy prezentujące niebezpieczne sytuacje wynikające z brawury kierowców oraz wypadki z udziałem pieszych.

- Wiemy jak ważna jest edukacja kurierów w zakresie bezpieczeństwa, dlatego nieustannie kładziemy nacisk na budowanie wśród nich świadomości bezpiecznej jazdy. Bezwzględnie wymagamy przestrzegania przepisów ruchu drogowego, o czym przypominamy podczas porannych odpraw – deklaruje Wojciech Andziak, Menedżer ds. Bezpieczeństwa i Ochrony DHL Parcel.

Każdego roku na przejazdach w Polsce dochodzi do 200-250 kolizji i wypadków, w wyniku których ginie kilkadziesiąt osób. Główną przyczyną tego typu zdarzeń jest ignorowanie obowiązujących przepisów drogowych oraz próba pokonania przejazdu przed zbliżającym się pociągiem mimo znaków „STOP” i sygnalizacji ostrzegawczej, omijanie zamkniętych półrogatek, a nawet przejeżdżanie pod zamykającymi się szlabanami. Mimo licznych akcji popularyzujących bezpieczeństwo na przejazdach, przyczyniających się do sukcesywnego spadku liczby wypadków tego typu, wciąż 98% kolizji spowodowanych jest ignorancją i brawurą kierowców oraz osób pieszych. Dlatego tak ważne jest, by nadal edukować i nieustająco przypominać o bezwzględnej konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowaniu zdrowego rozsądku.

Popularyzacja kultury bezpiecznej jazdy jest wspólną sprawą nas wszystkich, dlatego nie powinna ograniczać się wyłącznie do edukacji obywateli przez szkoły nauki jazdy czy Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Dobrym pomysłem jest prowadzenie tego typu szkoleń także w miejscu pracy, szczególnie wtedy, gdy pracownik lub współpracownik wykonując swoje obowiązki jest częstym uczestnikiem ruchu drogowego.

- Promowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji ma ogromny wpływ na kulturę jazdy, dlatego jako firma społecznie odpowiedzialna staramy się ją kształtować z należytą uwagą. Jestem przekonany, że oddziaływanie na obszary takie jak komunikacja, motywacja do zachowań bezpiecznych czy edukacja w zakresie bhp wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa kurierów oraz pozostałych użytkowników ruchu – komentuje Igor Caban, Dyrektor Zarządzający DHL Parcel.

Podczas trwającej kampanii PKP przeprowadzi debaty i konferencje na temat bezpieczeństwa, akcje informacyjne na przejazdach i tzw. „dzikich przejściach”, spotkania edukacyjne z dziećmi, kampanie w mediach oraz przygotowane zostaną dodatkowe materiały dla instruktorów nauki jazdy. By dotrzeć do młodzieży organizatorzy zaplanowali intensywna współpracę z youtuberami, blogerami i vlogerami. Akcja została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.