Nawigacja i treść

SIÓDMA EDYCJA ŚWIATOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA GRUPY DEUTSCHE POST DHL

Komunikat prasowy: 2 października 2017 r.

Grupa Deutsche Post DHL organizuje siódmą edycję Światowego Dnia Wolontariusza (ŚDW) od 18 września do 1 października i zachęca swoich pracowników do wzięcia w nim udziału. W tym czasie pracownicy z całego świata dołączają do niezależnych organizacji oraz instytucji charytatywnych, aby odegrać aktywną rolę w poprawie funkcjonowania lokalnych społeczności poprzez różne projekty non-profit. Zeszłoroczny ŚDW zainspirował pracowników Grupy Deutsche Post DHL do poświęcenia około 365,000 godzin pracy charytatywnej dla ponad 2500 projektów społecznych i środowiskowych.

Zaangażowanie społeczne jest fundamentalną zasadą naszej kultury korporacyjnej - zasadą w pełni realizowaną przez naszych pracowników, jak można zobaczyć po stałym wzroście poświęconych godzin i w całkowitej liczbie projektów na przestrzeni lat - mówi Christof Ehrhart, Wiceprezes Komunikacji i Odpowiedzialności Korporacyjnej w Grupie Deutsche Post DHL. Wierzymy, że nasza społeczna odpowiedzialność umacnia również nasz biznes, dlatego Grupa Deutsche Post DHL zobowiązała się do 2050 r. zmniejszyć do zera wszelkie emisje związane z logistyką, a także do 2025 r. chce przeszkolić i certyfikować 80 procent pracowników jako specjalistów GoGreen. Zatrudniamy 510,000 pracowników, dzięki czemu jesteśmy jednym z największych pracodawców na świecie i możemy mieć znaczny, pozytywny wpływ na społeczeństwo i zrównoważony rozwój. Światowy Dzień Wolontariusza to szansa dla pracowników, by wziąć udział w działaniach chroniących środowisko oraz klimat i uczynić świat lepszym.

Działania planowane podczas tegorocznego ŚDW są bardzo różnorodne – od czytania dzieciom w przedszkolach i odbudowywania domów w obszarach dotkniętych przez klęski żywiołowe, po rozmaite zbiórki. Ponadto wspierając cel zero emisji do 2050 r., Grupa Deutsche Post DHL planuje połączyć siły z partnerami, by co roku sadzić milion drzew. Przyczyniając się do tego ambitnego celu, wielu pracowników pracuje z odpowiedzialnymi organizacjami nad projektami ponownego zalesiania. Do końca tego roku firma DHL Parcel Polska planuje zasadzić 250 drzew w obrębie Mazowsza.

Poza zasadniczym okresem akcji Światowego Dnia Wolontariusza, wielu pracowników pozostaje aktywnych przez cały rok i oferuje swój czas i energię organizacjom charytatywnym i projektom bliskim im sercu. Ponad 15,000 pracowników Grupy Deutsche Post DHL bierze udział w inicjatywach społecznych, by pomóc uchodźcom. Dlatego też Grupa prowadzi dedykowany fundusz dla długofalowego wolontariatu, skąd pracownicy mogą ubiegać się o pomoc finansową na poczet różnych projektów.

W Polsce funkcjonuje Fundacja DHL – Dostrzegamy Innych Ludzi, która angażuje się w zbiórki funduszy dla najbardziej potrzebujących, paczki świąteczne dla dzieci z Domów Dziecka i inne inicjatywy wspierające lokalne społeczności.

W sierpniu zorganizowano akcję „Podróż dla Innych”, podczas której trzech pracowników DHL Express pokonało 1200 km ze Szczecina, przez Karkonosze aż do Ustrzyk Górnych, by wesprzeć dwóch podopiecznych Fundacji: Anię z niepełnosprawnością ruchową i Paulinę, która walczy z rzadką odmianą nowotworu. Dzięki wsparciu sponsorów, pracowników i osób prywatnych, zebrano rekordową sumę ponad 58 tysięcy złotych.

Grupa Deutsche Post DHL zainicjowała Światowy Dzień Wolontariusza w 2008 r. Jest on integralną częścią naszych obywatelskich działań, napędza pracę charytatywną w całej Grupie i wspiera strategię.