Nawigacja i treść

DHL PARCEL Z NOWĄ SIECIĄ WYSYŁKOWĄ NA KRAJE NORDYCKIE I BAŁTYCKIE

Komunikat prasowy: Warszawa, 11 kwietnia 2016 r.

Z dniem 1 kwietnia DHL Parcel poszerzył swój zasięg międzynarodowej sieci e-handlowej o sześć państw.  Zgodnie z przyjętą strategią DHL Parcel rozwija usługi skierowane do rynku e-commerce w Europie i oferuje swoim klientom wysokiej jakości infrastrukturę w bardzo atrakcyjnych cenach. W zaledwie dwa lata DHL Parcel weszło na 16 najważniejszych rynków handlu internetowego w Europie, oferując internetowym sprzedawcom detalicznym zharmonizowaną sieć usług.

Wielu z naszych obecnych klientów wysyła przesyłki do krajów północnej Europy. Dlatego wraz z naszymi lokalnymi partnerami pragniemy pomóc im w rozszerzaniu działalności gospodarczej, rozwijając na tych terenach jak najlepiej funkcjonujący rynek handlu elektronicznego. – tłumaczy Jürgen Gerdes, Dyrektor Naczelny Działu Poczty, E-handlu i Przesyłek Grupy Deutsche Post DHL. Na początku zaoferujemy 22 milionom klientom internetowym w północnej Europie wygodny dostęp do największej sieci sklepów wysyłkowych w tym regionie.

Współpracując ze swoimi partnerami, DHL Parcel ma zamiar wykorzystać północnoeuropejski trend na robienie zagranicznych zakupów internetowych. Według niedawno wydanego sprawozdania Komisji Europejskiej ponad 56% obywateli przynajmniej raz kupiło coś w zagranicznym sklepie internetowym. Szacuje się również, że obecna wartość e-commerce w krajach nordyckich i bałtyckich to około 22,8 mld euro – do 2020 roku będzie wzrastać o 6% rocznie. Ludzie zamieszkujący te obszary są szczególnie otwarci na internetowy handel detaliczny i znajdują się ponad średnią europejską, jeśli chodzi o wydatki na tego typu usługi.

W ramach porozumienia DHL Parcel i jej partnerzy określili DHL Parcel Connect  jako standardową usługę dla międzynarodowych wysyłek B2C. Oznacza to, że internetowi sprzedawcy detaliczni przesyłający paczki w obrębie tych państw mogą polegać na wysokiej jakości usług świadczonych przez DHL Parcel. Sobotnie dostawy, ustandaryzowane procesy w zakresie wysyłek i zwrotów, umożliwią w przyszłości skrócenie czasu dostawy.

Niezawodność i elastyczność logistyczna to kluczowe czynniki, dzięki którym można
w handlu internetowym odnieść sukces. Wraz z partnerami zapewniamy wysoki poziom infrastruktury i usług, które są podstawą sukcesu w e-commerce. Rozszerzając naszą sieć i nieustannie podnosząc jakość produktów pomagamy klientom docierać na nowe rynki i rozwijać działalność gospodarczą. – dodaje Igor Caban, Dyrektor Zarządzający DHL Parcel Polska.

Oprócz nowego standardu usługowego i sobotnich dostaw partnerzy stworzą system, który będzie powiadamiał adresatów przesyłek o oczekiwanym czasie dostawy. Na wszystkich europejskich rynkach, na których działa DHL Parcel, będzie również funkcjonować prosty proces zwrotu przesyłki, niezależnie od tego, czy paczka jest wysyłana z Polski, Belgii czy ze Szwecji.

DHL Parcel Connect  funkcjonuje w 16 krajach europejskich, oprócz Niemiec docieramy także do krajów Beneluksu, Czech, Słowacji, Austrii, Szwecji, Francji, a teraz również Danii, Norwegii, Finlandii, Estonii, Litwy i Łotwy. Pozostałe kraje Unii Europejskiej objęte są usługą DHL Parcel International. Oznacza to, że docieramy już do klientów w całej Unii Europejskiej.