Nawigacja i treść

NASZA WIEDZA FACHOWA Z ZAKRESU ENERGETYKI

Potrafimy sprostać wyzwaniom w Twojej branży.

Możliwość śledzenia przesyłek i dedykowani eksperci branżowi to atuty wyróżniające DHL na rynku energetycznym. Pozwalają nam one świadczyć zintegrowane usługi logistyczne dla energetyki.

 • DHL oferuje niezawodność i najwyższą wydajność pod względem HSSE (BHP, zabezpieczenia i środowisko), spełnianiania norm i zgodności z przepisami w przypadku wszystkich operacji transportowych i wszystkich podwykonawców w sektorze usług 3PL.

 • Oprócz świadczenia zintegrowanych usług logistycznych i transportowych DHL oferuje usługi „wieży kontrolnej”, zarządzając jednocześnie swoimi zasobami i działaniami podwykonawców. Koncentrujemy się na świadczeniu zintegrowanych usług dla łańcucha dostaw, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród naszych klientów z branży energetycznej z całego świata, przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi HSSE oraz pełnego wglądu i możliwości śledzenia, całkowitej przejrzystości i odpowiedzialnego zarządzania.

 • W branży energetycznej efektywne wykorzystanie siły roboczej, infrastruktury i sprzętu to klucz do sukcesu zarówno w przypadku nowych projektów budowlanych, jak i konserwacji oraz funkcjonowania istniejących obiektów. Niezależnie od tego, czy budujesz nową rafinerię ropy, zarządzasz odwiertami na morzu lub lądzie, czy też zajmujesz się wydobyciem węgla, wytwarzaniem energii lub jej dystrybucją, nie jesteś w stanie w pełni wykorzystać możliwości swoich zasobów wewnętrznych bez zapewnienia efektywnych i ciągłych dostaw odpowiednich materiałów we właściwym czasie.

Nasza oferta dla każdego podsektora

  • Projektowanie łańcucha dostaw w zależności od potrzeb konkretnych projektów i operacji na każdym etapie cyklu życia Twojego projektu
  • Zarządzanie skalowalnym łańcuchem dostaw na niestabilnym rynku ropy i gazu
  • (Usługi): Organizowanie łańcucha dostaw przychodzących w celu uelastycznienia harmonogramu produkcji
  • Zarządzanie kompleksowym odbiorem dostaw materiałów
  • Maksymalne wykorzystanie zasobów logistycznych
  • Redukcja przestarzałych zapasów i zarządzanie inwentarzem jednocześnie w wielu projektach i operacjach
  • Efektywne planowanie eliminujące ryzyko kolidowania działań logistycznych z terminami mobilizacji/demobilizacji w firmie
  • Zapewnianie maksymalnego zysku poprzez efektywne i zsynchronizowane planowanie wykorzystania sprzętu i pracy inżynierów
  • Efektywne zarządzanie czasami realizacji i modernizacjami
  • Zapewnienie zadowolenia klienta i ochrony marki dzięki łańcuchom dostaw ukierunkowanym na klientów
  • Zarządzanie próbkami ropy
  • Zwiększenie wykorzystania zasobów dzięki efektywnej logistyce usług
  • Planowanie logistyczne i realizacja dużych projektów związanych z energią słoneczną
  • Tworzenie i obsługa łańcuchów dostaw przychodzących z myślą o uelastycznieniu harmonogramu produkcji
  • Projektowanie łańcucha dostaw ułatwiającego transformację energetyczną
  • Efektywne łańcuchy dostaw ułatwiające zdecentralizowane i rozproszone wytwarzanie energii
Plane Runway

Connect with DHL Insights

Get connected to the insights and innovation available on the English version of this page.