Nawigacja i treść

INNOWACJE

Jako uznany specjalista w sektorze logistyki firma DHL realizuje strukturalne inwestycje obejmujące badania trendów i opracowywanie nowych rozwiązań. DHL ułatwia nawiązanie współpracy, łącząc ze sobą klientów, instytucje badawcze i akademickie, partnerów branżowych i specjalistów z zakresu logistyki w ramach oddziałów biznesowych.