MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Międzynarodowy dzień wolontariusza to program pomocy społecznej, w ramach którego staramy się szerzyć wśród pracowników grupy DPDHL ideę wolontariatu, a tym samym zmotywować ich do pracy, która pozytywnie wpłynie na ich otoczenie. Zachęcamy pracowników do działań zgodnych z wytycznymi trzech programów odpowiedzialności społecznej grupy Deutsche Post DHL: GoGreen (ochrona środowiska), GoHelp (niesienie pomocy) i GoTeach (poprawa warunków edukacyjnych i możliwości zatrudnienia).

Dzień wolontariusza został wprowadzony w 2008 r. w regionie Azji i Pacyfiku. Od tamtej pory nabrał rozpędu. W 2014 r. projekt przyciągnął około 108 000 uczestników ze 117 krajów. Współpracowali oni z lokalnymi partnerami, klientami i organizacjami non-profit lub podmiotami działalności społecznej i wzięli udział w ponad 1000 programów, które przyniosły korzyści lokalnym społecznościom.

Ogromna liczba projektów wolontariatu realizowanych przez cały rok pokazuje, jak bardzo pracownicy polubili tę formę działań. Od roku 2013 wszystkie działania związane z wolontariatem uznawane są za działania podjęte w ramach międzynarodowego dnia wolontariusza.


Fundusz Living Responsibility

Fundusz Living Responsibility to wsparcie finansowe dla projektów lokalnych prowadzonych przez organizacje non-profit z udziałem wolontariuszy z naszej firmy. W 2012 roku wielu naszych pracowników po raz kolejny postanowiło dołączyć się do finansowania projektu. Finansowanie otrzymało 79 projektów, w których udział wzięło ponad 4159 pracowników z 31 krajów. Podsumowując, na udział w projektach lokalnych pracownicy poświęcili 35 000 godzin. Z funduszu Living Responsibility na finansowanie projektów przeznaczono około 212 000 EUR. Pieniądze trafiają bezpośrednio do uczestniczących organizacji non-profit jako darowizna charytatywna. Wysoka frekwencja pokazuje tylko, jak ważna dla naszych pracowników jest działalność społeczna. Pomagając rozwiązać lokalne problemy, działają na korzyść społeczeństwa. Propagują również ideę współpracy, która przenosi się do firmy.

Projekty wybiera jury, w którego skład wchodzą reprezentanci poszczególnych oddziałów grupy i centrum korporacji. Dotacje, których wysokość nie może przekroczyć 4000 EUR, przyznawane są w oparciu o godziny robocze przewidziane na projekt na przestrzeni całego roku.

Podczas wybierania projektów osoby zarządzające funduszem Living Responsibility kierują się ciągłością i ekologicznym charakterem podejmowanych działań.