PROGRAM DRT

Zarządzanie kryzysowe z pomocą zespołów DRT (Disaster Response Teams – Zespoły zarządzania kryzysowego)

Po klęsce żywiołowej należy zadbać o to, aby na lotniskach nie powstały zatory, a pomoc humanitarna dotarła do potrzebujących tak szybko, jak to możliwe. Z tego względu w 2005 r. powołaliśmy do życia, we współpracy z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), zespoły DRT, które zapewniają lotniskom wsparcie w razie katastrofy. Zespoły DRT zapewniają bezpłatne wsparcie logistyczne przy obrocie artykułami pomocy humanitarnej, np. rozładowują samoloty dostawcze, profesjonalnie zarządzają magazynami i zapasami, przygotowują artykuły pomocy humanitarnej do dalszej drogi.

Gdy ONZ zwraca się do nas z prośbą o pomoc, wysyłamy na miejsce zdarzenia naszych ekspertów od logistyki w ciągu 72 godzin. Na zespoły DRT składa się ponad 400 przeszkolonych wolontariuszy. Zespoły DRT są gotowe do pracy w regionach najbardziej narażonych na klęski żywiołowe. Trzy zespoły rozlokowane są strategicznie: Ameryki (Panama), Bliski Wschód/Afryka (Dubaj), region Azji i Pacyfiku (Singapur). Odkąd zostały powołane, zespoły DRT udzieliły wsparcia logistycznego w 30 incydentach na całym świecie.

Znajdź dodatkowe informacje o