GET AIRPORTS READY FOR DISASTER (GARD)

Przygotuj się z programem GARD

Gdy już dojdzie do trzęsienia ziemi, tsunami, erupcji wulkanu lub powodzi, niewiele można zrobić. Można za to odpowiednio przygotować się do takich katastrof i ograniczyć straty do minimum. Brak odpowiedniego przygotowania społeczności i infrastruktury może doprowadzić do tego, że straty spowodowane klęskami żywiołowymi będą większe.

Na lokalnych lotniskach często powstają zatory, ponieważ nie potrafią obsłużyć wzmożonego ruchu samolotów z pomocą humanitarną. W rezultacie transport pomocy ratującej życie może zostać opóźniony lub nawet zatrzymany. Na tym skupia się nasz program treningowy GARD, który opracowaliśmy w 2009 r. równolegle z programem rozwoju ONZ.

Program polega na tym, że doświadczeni pracownicy DHL Aviation bezpłatnie szkolą pracowników lotniska i przedstawicieli organów zarządzania kryzysowego. Podczas trwających kilka dni warsztatów pokazują uczestnikom, w jaki sposób w obliczu klęski żywiołowej szybko zwiększyć przepustowość lotniska. Analizują maksymalną przepustowość lotniska w zakresie obsługi towarów i pasażerów w obliczu sytuacji nadzwyczajnych. Ocena lotniska przekazywana jest w formie kompleksowego raportu. W ten sposób, gdy nastąpi klęska żywiołowa, lotnisko może działać efektywniej. Od 2009 r. przeprowadziliśmy ocenę i szkolenia w ramach programu GARD na ponad 30 lotniskach w 14 krajach na całym świecie. Aby utrwalić wiedzę przekazaną podczas pierwszych szkoleń, w 2012 roku opracowaliśmy program GARD plus, który rozpoczęliśmy jeszcze w tym samym roku na lotnisku w Bejrucie w Libanie.

Znajdź dodatkowe informacje o