Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

ZAUFANA FIRMA

Jako firma ciesząca się dużym zaufaniem wzmacniamy mechanizmy zarządzania zgodnością z przepisami oraz kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG), jednocześnie podejmując niezbędne kroki w kierunku budowania zrównoważonej i trwałej bazy dostawców. Nasze wartości są głęboko zakorzenione w Kodeksie postępowania oraz Kodeksie postępowania dla dostawców i podparte wiążącymi zasadami. W procesy sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej włączyliśmy jasno określone wskaźniki KPI dotyczące kwestii ESG, a w 2022 roku planujemy wdrożenie wzmocnionych kryteriów ESG do procesu ustalania rocznego wynagrodzenia zarządu firmy. Zamierzamy w większym stopniu skoncentrować się na zgodności z przepisami także poprzez ustrukturyzowane procesy analiz due diligence i audyty dostawców, od których oczekujemy podobnego zaangażowania w zrównoważony rozwój.