Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

NASI LUDZIE. NASZE SPOŁECZNOŚCI. NASZ WPŁYW.

Łączenie ludzi, poprawiając jakość ich życia. Wspólny cel łączy wszystkie nasze działania w Deutsche Post DHL Group. Trwały wpływ na społeczności, wśród których prowadzimy działalność, stanowi jeden z elementów naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój i umożliwia wykorzystanie siły globalnego zespołu. Aby zrealizować ten cel, zobowiązujemy się do inwestowania 1% wartości zysku netto każdego roku w działania wywierające trwały wpływ na ludzi i społeczności. Seria programów „Go” obejmuje: zasadzenie kolejnych 5 mln drzew do 2025 roku (GoGreen), ułatwianie handlu transgranicznego dla zrównoważonego rozwoju opartego na zasadzie włączenia (GoTrade), lokalny wymiar i cyfryzację działań w zakresie zarządzania klęskami żywiołowymi (GoHelp) oraz rozwój programu GoTeach w celu poprawy możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi w potrzebie. W ten sposób wspieramy cele zrównoważonego rozwoju ONZ, ponieważ uważamy, że obowiązkiem firm jest pomoc w ich realizacji. Właśnie dlatego postanowiliśmy odegrać wiodącą rolę w propagowaniu zrównoważonego rozwoju i wykorzystywaniu kluczowych możliwości w celu wywołania trwałego wpływu społecznego.

GoHelp

Nasza współpraca z ONZ w zakresie zarządzania klęskami żywiołowymi

GoTeach

Staramy się zwrócić uwagę społeczeństwa na kwestie zwiększania szans dla młodych ludzi.