Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

Program praktyk AIESEC

DLA PRZYSZŁYCH LIDERÓW

Od 1996 r. współpracujemy z organizacją AIESEC, oferując studentom studiów magisterskich i doktoranckich możliwość odbycia stażu trwającego od 6 do 12 miesięcy w naszych oddziałach na całym świecie. Praktykanci AIESEC zdobywają prawdziwe doświadczenie, zajmując się złożonymi projektami i mają szansę zdobyć dokładnie takie umiejętności, jakich poszukują firmy takie jak nasza.

Czego potrzebujesz

Kwalifikacje wymagane do wzięcia udziału w praktykach organizowanych w ramach programu AIESEC w głównej mierze zależą od wymagań oddziału oferującego stanowisko. Podczas wyboru przyszłych praktykantów kierujemy się przede wszystkim wymaganiami określonymi dla danego stanowiska. Dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z tymi wymaganiami przed wysłaniem zgłoszenia.

Poniżej znajdziesz ogólne wymogi mające zastosowanie do wszystkich stanowisk:

WYMAGANIA FORMALNE

 • Oceny powyżej średniej
 • Przyjęcie na studia licencjackie lub magisterskie/inżynierskie

WYMAGANIA FUNKCJONALNE

 • Doskonała znajomość języka angielskiego
 • Doskonała znajomość pakietu MS Office
 • Uprzednie doświadczenie na poziomie podstawowym

WYMAGANE CECHY OSOBOWOŚCI

 • Dobre zdolności analityczne i spostrzegawczość
 • Umiejętność pracy niezależnej i ukierunkowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność proaktywnej pracy w zespole, dążenie do osiągania wyników i nastawienie na pokonywanie przeszkód

Proces aplikowania

Jeśli interesuje Cię program AIESEC i chcesz zobaczyć, jak wygląda praca w zróżnicowanym kulturowo środowisku lub po prostu chcesz rozwinąć swoje umiejętności intelektualne, komunikacyjne i zawodowe, to jak najbardziej powinnaś/powinieneś wysłać swoje zgłoszenie.

1. ZGŁOSZENIE ONLINE

Oferty praktyk w Deutsche Post DHL Group są dostępne na globalnej stronie internetowej AIESEC poświęconej praktykom.

Osoby zainteresowane praktykami mogą wysyłać swoje zgłoszenia za pośrednictwem tej strony. Aby zgłosić swoją kandydaturę, wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny dostępny na stronie. Gdy upłynie termin przesyłania zgłoszeń dla danego stanowiska, wszystkie otrzymane formularze zgłoszeniowe zostaną przeanalizowane i na podstawie informacji w nich podanych zostanie sporządzona skrócona lista kandydatów. W razie problemów technicznych związanych z rejestracją na stronie internetowej należy skontaktować się z krajowym biurem AIESEC.

 

2. WSTĘPNA SELEKCJA

W ciągu tygodnia od zakończenia przyjmowania zgłoszeń dla danego stanowiska koordynator ds. rekrutacji wstępnie przejrzy profile wszystkich kandydatów. Celem tego etapu jest skoncentrowanie się na umiejętnościach i informacjach podanych przez kandydatów w zgłoszeniach, aby ustalić, czy spełniają wymagania dla danego stanowiska.

Koordynator zweryfikuje również „status studenta” u kandydatów znajdujących się na skróconej liście, którzy wysłali swoje zgłoszenia na praktyki organizowane w Niemczech. Po zakończeniu wstępnej selekcji i weryfikacji przez koordynatora ds. rekrutacji skrócona lista kandydatów zostanie przesłana do kierownika odpowiedzialnego za rekrutację, który zadecyduje o wyborze kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

 

3. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z KIEROWNIKIEM ODPOWIEDZIALNYM ZA REKRUTACJĘ

Podczas tego etapu kierownik odpowiedzialny za rekrutację przeprowadzi rozmowy z kandydatami znajdującymi się na skróconej liście po zakończeniu etapu wstępnej selekcji i wybierze najlepszego kandydata na dane stanowisko.

 

4. PROCES WDRAŻANIA

Wybrany kandydat zostanie przeprowadzony przez proces wdrażania, który umożliwi mu spełnienie wszystkich wymogów prawnych oraz odbycie podróży do wyznaczonego miejsca praktyk. Proces ten jest koordynowany w głównej mierze przez jednostkę przyjmującą AIESEC przy wsparciu ze strony koordynatora ds. rekrutacji.

 

5. ROZPOCZĘCIE PRAKTYK

Jest to ostatni etap procesu, podczas którego wybrany kandydat przyjeżdża do wskazanego biura DHL, podpisuje umowę i rozpoczyna wspaniałą — oraz potencjalnie bardzo korzystną — przygodę zawodową.


Andrea Giraldo Tabares
Specjalista ds. zarządzania talentami, DHL Global Forwarding Freight

 

Wierzę, że AIESEC tworzy z Grupą DPDHL doskonały duet, ponieważ łatwo dostosowują się do różnych środowisk, działają proaktywnie, są interaktywni i zawsze pełni nowych pomysłów. Doświadczenie zdobyte dzięki AIESEC okazało się bardzo przydatne, gdy podejmowałam pracę w DHL, ponieważ dzieki niemu miałam umiejętności personalne i przywódcze, z których korzystam dziś w pracy w dziale HR.

 

Matt Benfield
Obsługa posprzedażowa — Europa, DHL Global Forwarding

 

Dzięki praktykom w DHL miałem możliwość rozwinięcia swoich pasji w wielokulturowym środowisku pracy. W krótkim czasie zorientowałem się, jak chciałbym, aby wyglądała moja ścieżka kariery.


Ważne wskazówki i często zadawane pytania

 • AIESEC to największa na świecie organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w ponad 120 krajach i licząca ponad 80 000 członków. Działania AIESEC koncentrują się na tworzeniu platformy rozwoju umiejętności przywódczych u młodych ludzi poprzez umożliwianie im udziału w międzynarodowych praktykach, rozwijania cech lidera i uczestnictwa w ogólnoświatowym programie kształcenia. Na tle innych organizacji AIESEC wyróżnia się wyjątkowym, dynamicznym doświadczeniem, jakie oferuje swoim członkom. AIESEC jest organizacją prowadzoną przez młodych ludzi dla młodych ludzi i tym samym oferuje możliwość zdobycia cennego doświadczenia wszystkim osobom zainteresowanym. Jeśli masz dalsze pytania dotyczących AIESEC, odwiedź stronę internetową tej organizacji pod adresem aiesec.org.

 • Aby znaleźć odpowiadającą Ci ofertę praktyk w DHL, skorzystaj z platformy AIESEC Expa. Po przeanalizowaniu wszystkich wymagań dla danego stanowiska, np. statusu studenta, wymogów funkcjonalnych i umiejętności językowych, możesz skorzystać z tej platformy, aby zgłosić swoją kandydaturę.

 • Zgłoszenie zawsze jest kluczem do skutecznej zmiany kariery. Zgłoszenie — obejmujące CV, list motywacyjny i listy referencyjne — to na początku jedyne źródła, z których potencjalny pracodawca może się czegoś o Tobie dowiedzieć. Dlatego Twoje zgłoszenie powinno być przygotowane w taki sposób, aby dawało osobie czytającej dobry obraz Twoich kwalifikacji i zainteresowań. Każde zgłoszenie jest czymś wyjątkowym i osobistym. Są jednak trzy wymagania, jakie musi spełniać: Musi być poprawne. Musi mieć jasną strukturę i być kompletne.

  • „Poprawność” oznacza, że należy ostrożnie formułować tekst i zadbać, aby nie zawierał żadnych błędów językowych lub ortograficznych!
  • „Jasna struktura” oznacza, że list motywacyjny powinien zwięźle przedstawiać najważniejsze informacje: Jakiego stanowiska dotyczy zgłoszenie? Dlaczego interesuje Cię ta praca i jakie są Twoje oczekiwania? Co sprawia, że akurat Ty najlepiej nadajesz się na to stanowisko? Twój życiorys powinien być przygotowany w formacie tabelarycznym i rozpoczynać się od informacji o ostatnim pracodawcy.
  • „Kompletność” oznacza, że zgłoszenie musi zawierać list motywacyjny, życiorys oraz najważniejsze listy polecające, a także wszelkie inne wymagane informacje, takie jak status studenta lub świadectwo ukończenia studiów. Nadaj swojemu zgłoszeniu indywidualny styl.
 • Minimalny okres praktyk to 6 miesięcy, a maksymalny — 12 miesięcy. Czas trwania praktyk może się wahać w przedziale od 6 do 12 miesięcy w zależności od kraju i od potrzeb zatrudniającego kierownika.

 • Większość praktyk odbywa się w Niemczech, USA, Ameryce Łacińskiej i Singapurze. Jednak w związku z obecnością Grupy DPDHL w 220 krajach praktyki mogą być organizowane w każdym z tych krajów — w zależności od potrzeb. W Niemczech najważniejsze biura to siedziba główna w Bonn, a także biura we Frankfurcie, Lipsku i Hamburgu.

Twój kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań związanych z programem praktyk w AIESEC prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. rekrutacji