Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

ČISTO POSLOVANJE ZA ZAŠTITU KLIME

Sa našom misijom da do 2050. postignemo neto nulte emisije („Misija 2050”), težimo ka ostvarenju čistog poslovanja radi zaštite klime. Postavili smo sebi cilj da do 2030. godine smanjimo emisiju gasova sa efektom staklene bašte. To ćemo uraditi tako što ćemo se posvetiti određivanju ciljnih vrednosti emisija u skladu sa Pariskim sporazumom i to kroz inicijativu Ciljne vrednosti zasnovane na nauci (SBTi) i uložićemo dodatnih 7 milijardi evra da bismo to postigli. Pomoću ovog ulaganja, povećaćemo našu upotrebu održivog biogoriva u avijaciji, sve nove zgrade dizajniraćemo tako da neutrališu ugljenik, ponudićemo obiman portfolio zelenih proizvoda i elektrifikovaćemo 60% naše dostave za deonicu poslednje milje. Do 2030. godine imaćemo više od 80.000 e-vozila na drumu.

 

Ključne poluge ka čistom poslovanju radi zaštite klime

NAŠE TEŽNJE

Do 2030. uložićemo 7 milijardi evra da do tog vremena smanjimo naše emisije gasova sa efektom staklene bašte na ispod 29 miliona tona i time ćemo se posvetiti primeni inicijative Ciljne vrednosti zasnovane na nauci (SBTi). Planiramo da svoj cilj postignemo kroz težnje ka sledećem:

ODRŽIVA AVIJACIJA

>30% udela održivog biogoriva u avijaciji do 2030, godine u našem Express poslovanju i Globalnoj špediciji (Global Forwarding)

ZELENA DOSTAVA U OKVIRU POSLEDNJE MILJE I NA DALEKE DESTINACIJE

Elektrifikacija 60% naših dostavnih vozila za deonicu poslednje milje do 2030.

ZGRADE KOJE NEUTRALIŠU UGLJENIK

Dizajn koji omogućava neutralisanje ugljenika treba primeniti na sve nove zgrade

PORTFOLIO ZELENIH PROIZVODA

Ponuditi zelene alternative za sve naše ključne proizvode/rešenja