KOMPANIJA KOJA UŽIVA VELIKO POVERENJE

Kao kompanija koja uživa veliko poverenje, jačamo svoje upravljanje po pitanju usaglašenosti i u oblasti okoline, socijalne odgovornosti i upravljanja (ESG), dok preduzimamo potrebne korake da izgradimo održivu i čvrstu bazu dobavljača. Naše vrednosti su čvrsto upletene u naš Kodeks ponašanja, kao i u naš Kodeks ponašanja dobavljača, i naglašene su u našim obavezujućim politikama. Ugradili smo jasno definisane Ključne pokazatelje učinka (KPI) po pitanju ESG u naše interno i spoljno izveštavanje i planiramo da 2022. godine započnemo sa primenom ojačanih kriterijuma za ESG u okviru godišnje kompenzacije Korporativnog odbora. Planiramo da se snažnije fokusiramo na usaglašenost i kroz strukturirane procese dubinske analize i kontrolu naših dobavljača od kojih tražimo da dele našu posvećenost održivosti.