Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

KOMPANIJA KOJA UŽIVA VELIKO POVERENJE

Kao kompanija koja uživa veliko poverenje, jačamo svoje upravljanje po pitanju usaglašenosti i u oblasti okoline, socijalne odgovornosti i upravljanja (ESG), dok preduzimamo potrebne korake da izgradimo održivu i čvrstu bazu dobavljača. Naše vrednosti su čvrsto upletene u naš Kodeks ponašanja, kao i u naš Kodeks ponašanja dobavljača, i naglašene su u našim obavezujućim politikama. Ugradili smo jasno definisane Ključne pokazatelje učinka (KPI) po pitanju ESG u naše interno i spoljno izveštavanje i planiramo da 2022. godine započnemo sa primenom ojačanih kriterijuma za ESG u okviru godišnje kompenzacije Korporativnog odbora. Planiramo da se snažnije fokusiramo na usaglašenost i kroz strukturirane procese dubinske analize i kontrolu naših dobavljača od kojih tražimo da dele našu posvećenost održivosti.