SJAJNA KOMPANIJA ZA RAD SVIH NAS

Sa oko 570.000 zaposlenih, mi smo jedan od najvećih svetskih poslodavaca u našoj industriji. Kako bismo bili sjajna kompanija za rad svih nas, preduzimamo aktivnosti da stvorimo bezbedno, inkluzivno i privlačno radno okruženje za sve naše zaposlene. Nastavljamo sa aktivnostima u cilju privlačenja i zadržavanja najboljih talenata, povećanja učešća žena rukovodilaca na 30% i smanjenja Stope učestalosti povreda na radu koje prouzrokuju nesposobnost za dalji rad (LTIFR) na ispod 3,1 do 2025. godine. Pomoću ovih ključnih mera i još toga nastavićemo da gajimo kulturu Bezbednost na prvom mestu i da stvaramo okruženje u kome su istinska različitost i inkluzija ukorenjeni u naše vrednosti Poštovanja i &rezultata.

 

Posao kod nas

Bez obzira na to šta radite, vaš doprinos čini razliku