Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

SKICKA GRÖNT

Transporter utförda med 100% förnybar teknik


SKICKA GRÖNT är vårt klimatsmarta tillval där vi erbjuder våra kunder ett fossilfritt 1 transportalternativ inom vårt nätverk. SKICKA GRÖNT innebär att vi producerar motsvarande transportarbete som din sändning genererar med fossilfri 1 teknik någonstans i vårt nätverk.

Kostnaden är 5 kr inklusive moms för ett eller flera paket i samma sändning, eller 49 kr inklusive moms om du skickar en eller flera pallar i samma sändning upp till 2500 kg. Intäkterna går oavkortat till att ersätta våra transportörer för merkostnaden när de investerar i klimatsmarta fordon och bränslen.

Så funkar SKICKA GRÖNT


Konceptet är enkelt. Du som kund köper SKICKA GRÖNT och DHL ser till att investeringen går till våra transportörer som då kan investera i teknik och få ersättning för merkostnaden. När du som kund väljer SKICKA GRÖNT tar vi fram motsvarande tonkilometer som din sändning genererar med en dyrare teknik någonstans i vårt nätverk.

SKICKA GRÖNT bidrar därmed till en snabbare omställning av det svenska transportsystemet och att våra åkerier vågar ta den risk som en dyrare teknik innebär. Som kund kan du tillgodoräkna dig minskningen1.

Vår fordonsflotta på fossilfri teknik


I många år har vi, utöver vårt arbete med att minska våra utsläpp i vårt nätverk, även kunnat erbjuda våra kunder att tillsammans med oss investera i fossilfri fordonsteknik i det svenska transportnätverket. Tillsammans har vi satt fordon med alternativ teknik på marknaden. Tekniker vi investerat i är bland annat biogas, etanol, HVO100, RME och el.

Delta i SKICKA GRÖNT


För att kvalificera sig till att producera SKICKA GRÖNT gäller att:

  • Inköp av fordon eller bränsle måste vara dyrare än en vanlig transportlösning, Åkeriet måste kunna kunna visa sin merkostnad för fordonet
  • Fordonet måste reducera utsläpp av fossila klimatgaser med minst 70%2
  • Avtal sluts med transportören
  • Fordon och bränsle följs upp månadsvis
  • Kapacitetskoordinering varje månad för att säkerställa att vi producerar minst lika många klimatsmarta tonkilometer som Skicka Grönt genererat
  • Årlig granskning av externt certifieringsbolag

1Minskningen av koldioxid redovisas i emissionsrapporten. Emissionsrapporten är en service som kan beställas av alla som har ett kundnummer hos oss.

2Fossilfritt bränsle enligt Fossilfritt Sveriges definition. Bränslen som används inom Skicka Grönt under 2020 är el, biogas och etanol.