Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

SKICKA GRÖNT

Transporter utförda med 100% förnybar teknik


SKICKA GRÖNT är vårt tillval där vi erbjuder våra kunder ett fossilfritt1 transportalternativ inom vårt nätverk. SKICKA GRÖNT innebär att vi producerar motsvarande transportarbete som din sändning genererar med fossilfri 1 teknik någonstans i vårt nätverk.

Intäkterna går oavkortat till att ersätta våra transportörer för merkostnaden när de investerar i fordon och bränslen som uppfyller kriterier för fossil fri transport. Tilläggskostnaden varierar beroende på frakttjänst. För paket till privatperson är kostanden i + 5 kr, och för home delivery + 49 krinklusive moms. Följande företagspriser är exklusive moms: Paket och Parcel Connect Plus +4 kr, Pall/Stycke +39,2 kr, Parti från +175 kr men ökar med sträcka och vikt , en snittpartisänding +280 kr som indikation. Begär offert för att få pris för tillvalet för Euroconnect, Euroline och Eurapid.

Så funkar SKICKA GRÖNT


Konceptet är enkelt. Du som kund köper SKICKA GRÖNT och DHL ser till att investeringen går till våra transportörer som då kan investera i teknik och få ersättning för merkostnaden. När du som kund väljer SKICKA GRÖNT tar vi fram motsvarande tonkilometer som din sändning genererar med en dyrare teknik någonstans i vårt nätverk.

SKICKA GRÖNT bidrar därmed till en snabbare omställning av det svenska transportsystemet och att våra åkerier vågar ta den risk som en dyrare teknik innebär. Som kund kan du tillgodoräkna dig minskningen1.

Se video med engelska undertexter

Vår fordonsflotta på fossilfri teknik


Sedan många år har vi en ambitiös agenda för att minska våra utsläpp. Vi vill minska vårt beroende av fossila bränslen och ställa om till fossilfria transporter (enligt gällande definition från Fossilfritt Sverige ). Redan 2008 antog DHL ett globalt miljömål att sänka utsläppen av CO2 med 30 % per tonkilometer till 2020. Dit nådde vi 2016. Långt före utsatt tid.

SKICKA GRÖNT produceras i DHL:s gröna fordonsflotta. Hittills har dessa fordon kört ca 32 000 000 km, vilket motsvarar nästan 800 varv runt jorden. Eller cirka 40 månresor, tur och retur!

I många år har vi, utöver vårt arbete med att minska våra utsläpp i vårt nätverk, även kunnat erbjuda våra kunder att tillsammans med oss investera i fossilfri fordonsteknik i det svenska transportnätverket. Tillsammans har vi satt fordon med alternativ teknik på marknaden. Tekniker vi investerat i är bland annat biogas, etanol, HVO100, RME och el.

Delta i SKICKA GRÖNT


För att kvalificera sig till att producera SKICKA GRÖNT gäller att:

  • Inköp av fordon eller bränsle måste vara dyrare än en vanlig transportlösning, Åkeriet måste kunna kunna visa sin merkostnad för fordonet
  • Fordonet måste reducera utsläpp av fossila klimatgaser med minst 70%2
  • Avtal sluts med transportören
  • Fordon och bränsle följs upp månadsvis
  • Uppföljning sker varje månad varje månad för att säkerställa att vi utför minst lika många fossilfria tonkilometer som Skicka Grönts kunder har beställt.
  • Årlig granskning av externt certifieringsbolag

1Minskningen av koldioxid redovisas i emissionsrapporten. Emissionsrapporten är en service som kan beställas av alla som har ett kundnummer hos oss.

2Fossilfritt bränsle enligt Fossilfritt Sveriges definition. Bränslen som används inom Skicka Grönt under 2020 är el, biogas och etanol.