Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

REN VERKSAMHET FÖR KLIMATSKYDD

Med vårt uppdrag att uppnå nettonollutsläpp senast 2050 ("Mission 2050"), strävar vi efter en ren verksamhet för klimatskydd. Vårt mål är att minska vårt utsläpp av växthusgaser senast 2030. Vi kommer göra detta genom att åta oss att sätta upp ett utsläppsmål i enlighet med Paris-avtalet genom Science-Based Targets-iniativet (SBTi) och investera ytterligare 7 miljarder euro för att uppnå det. Med denna investering kommer vi öka vår användning av hållbart flygbränsle, designa nya byggnader som är koldioxidneutrala, erbjuda en heltäckande portfölj med gröna produkter och göra 60 % av våra leveranser den sista milen elektriska. Senast 2030 kommer vi har fler än 80 000 elfordon på vägarna.

 

Nyckelåtgärder för att få ren verksamhet för klimatskydd

VÅRA AMBITIONER

Vi kommer investera 7 miljarder euro fram tills 2030 för att minska våra utsläpp av växthusgaser till under 29 miljoner ton senast 2030 och därmed följa Science-Based Targets-initiativet (SBTi). Vi planerar att nå vårt mål genom följande ambitioner:

HÅLLBART FLYG

>30 % hållbara blandningar av flygbränsle senast 2030 i våra Express- och Global Forwarding-verksamheter

GRÖN LEVERANS SISTA MILEN OCH LINE HAUL

60 % av våra fordon för leverans sista milen ska vara elektriska senast 2030

KOLDIOXIDNEUTRALA BYGGNADER

Koldioxidneutral design ska användas för alla nya byggnader

GRÖN PRODUKTPORTFÖLJ

Erbjuda gröna alternativ för alla våra kärnprodukter/-lösningar