Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

PÅ VÄG MOT NOLL NETTOUTSLÄPP

Vi har antagit en målsättning att uppnå noll nettoutsläpp senast 2050 ("Mission 2050") Samtidigt har vi anslutit oss till Science-Based Targets-iniativet (SBTi), för att ligga i linje med vad som är överenskommet i Paris-avtalet. Vi har satt ett antal mål för att minska våra klimatutsläpp till 2030. För att uppnå det kommer vi att inverstera 7 miljarder euro. Med denna investering har vi för avsikt att öka vår användning av hållbart flygbränsle, designa nya byggnader så att de blir koldioxidneutrala, erbjuda en heltäckande portfölj med gröna produkter och ställa om 60 % av våra ”sistamil”- leveranser till att bli elektriska. Vi har en ambition att senast 2030 ha fler än 80 000 elfordon på vägarna.

 

Strategiska delmål och åtgärder på väg mot nettonollutsläpp

VÅRA AMBITIONER

Vi kommer att investera 7 miljarder euro fram tills 2030 för att minska våra utsläpp av växthusgaser till under 29 miljoner ton senast 2030. Vi planerar att nå vårt mål genom följande ambitioner:

HÅLLBART FLYG

>30 % hållbara blandningar av flygbränsle senast 2030 i våra Express- och Global Forwarding-verksamheter

GRÖN LEVERANS SISTA MILEN OCH LINE HAUL

60 % av våra fordon för leverans sista milen ska vara elektriska senast 2030

KOLDIOXIDNEUTRALA BYGGNADER

Koldioxidneutral design ska användas för alla nya byggnader

GRÖN PRODUKTPORTFÖLJ

Erbjuda gröna alternativ för alla våra kärnprodukter/-lösningar