GOHELP

Samarbete med FN:s katastrofhjälp

Vi ger FN tillgång till vår grundkompetens inom logistik och globala nätverk.

Det ökande antalet naturkatastrofer utgör en enorm utmaning. Statliga myndigheter, katastrofhjälpsorganisationer och företag måste ge katastrofoffer snabb och effektiv hjälp. För att axla detta ansvar har Deutsche Post DHL Group påbörjat ett strategiskt samarbete med FN:s katastrofhjälp.

Som en integrerad del av detta etablerade hjälporgan kan vi bidra effektivt med hjälp till katastrofoffer. Som en del av vårt program GoHelp ger vi FN kostnadsfri tillgång till vår grundläggande kompetens inom logistik, vårt globala nätverk och våra anställdas kunskaper.

Vi arbetar inom alla faser av katastrofhjälp: förebyggande, räddningsarbete och återuppbyggnad. Med vårt program Get Airports Ready for Disaster (GARD) förbereder vi flygplatser för de logistiska utmaningar som uppstår under och efter naturkatastrofer. Våra katastrofhjälpteam, Disaster Response Team (DRT), hjälper till att hantera godstransporter på flygplatser efter naturkatastrofer.


DRT-program

När FN ber oss om hjälp skickar vi ut våra logistikexperter till drabbade flygplatser inom 72 timmar.

GARD-program

Sedan 2009 har vi utvärderat och givit GARD-workshops på över 30 flygplatser i 14 länder.